Kunskap ger tystare hus

Bra ljud- och akustiklösningar är en förutsättning för en stark utveckling mot industriellt producerade flerbostadshus i lätta material som trä. – Nu visar vi att det fungerar att bygga i trä och att vi har den kunskap som krävs för att lösa den här typen av tekniska utmaningar, säger Moelven Törebodas vd Johan Åhlén.

UNDER DE SENASTE åren har det bedrivits intensiv forskning inom området akustik i lätta konstruktioner, bland annat i projekten AkuLite och AkuWood. Utifrån nya rön arbetar branschen nu med att implementera innovativa lösningar för att ytterligare förbättra sina byggnadssystem när det gäller ljud och akustik. 

I Moelven Törebodas fabrik har man gått så långt att man låtit bygga autentiska testmiljöer för sitt pelarbalksystem trä8. Här testas hur systemet beter sig rent akustiskt och hur man effektivt kan dämpa stegljud på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

– Det går att uppnå vilken ljudklass man vill, men utmaningen ligger i att göra det på ett rationellt och ekonomiskt försvarbart sätt, menar Moelven Törebodas vd Johan Åhlén. Istället för att vräka på med hög vikt i bjälklaget, vilket kan lösa en del problem, jobbar vi med smarta kombinationer av olika material för att hitta rationella lösningar.

Utifrån uppnådda resultat tas tydliga instruktioner fram till dem som monterar. Syftet är att undvika byggfel som kan skapa onödiga problem. I princip vill man skapa förutsättningar för att varje lägenhet har så lite kontakt som möjligt med intilliggande lägenheter, både horisontellt och vertikalt. På så sätt försvåras ljudtransmissionen i byggnaden.

– Det är viktigt att alla vet varför man inte ska skruva på vissa ställen eller sammanfoga vissa saker med varandra. Det är sådant som akustikmässigt kan förstöra en annars bra konstruktion.

Enligt Pontus Thorsson som är verksam som forskare i akustik vid Chalmers och driver företaget Akustikverkstan, tittar man idag på kombinationer av olika material som tillsammans arbetar för en bättre ljudmiljö. Det kan handla om hybrider mellan trä och tyngre konstruktionsmaterial där man kombinerar de bästa egenskaperna hos varje byggmaterial.

– Det är inte bara en fråga om akustik utan även om resurshantering, arbetsmiljö och miljökonsekvenser. Väger byggmaterialet mindre minskar också transporterna vilket är bättre ur miljösynpunkt. Kan man använda ett skivmaterial istället för fler, kommer montaget ske snabbare.

Martinsons har lång erfarenhet av att bygga flerbostadshus i trä och väl utvecklade lösningar för ljudisolering. Bland annat har man varit leverantör och konstruktör av Strandparken som är Stockholms första åttavåningshus helt i trä.

– För att förhindra flanktransmission bryter vi mellanväggarna vid varje våning och låter isolerskikten fortsätta upp till massivträskivan, berättar Martinsons konstruktionschef Greger Lindgren. Inte heller bjälklagen är genomgående. Flanktransmissionen minskas också med hjälp av en sylomerlist mellan bjälklagselementet och underliggande väggelement. Infästningarna mellan vägg och bjälklag görs med skruvar som är speciellt framtagna för att inte överföra så mycket ljud.

PÅ DEN BILFRIA ÖN Brännö i Göteborgs södra skärgård har Fristad Bygg projekterat och monterat stommen till två flerbostadshus i korslimmat trä, KL-trä, ritade av Landström arkitekter. Det har varit ett pilotprojekt för Fristad Bygg där man utvecklat flera nya lösningar för att hantera ljud och vibrationer.

– Vi har kombinerat massivträ och limträ för att öka styvheten, berättar Pierre Landel som är konstruktör på Fristad Bygg. Eftersom elementen av transporttekniska skäl inte fick vara för tunga, gjordes en hel del kompletteringar på plats. Det flytande golvet har limmats med speciallim och vilar på en elastomer som är ett fjädrande material som används för att förbättra ljudisoleringen hos träbjälklag.

Plusshus har utvecklat en smart detalj som förbättrar ljudisoleringen i flerbostadshus byggda med företagets modulelement. Det är ett rullager i stål som monteras i väggarna, mellan våningsplanen. Konstruktionen blir automatiskt dubbelskalig när modulerna ställs intill eller på varandra. Avståndet mellan volymerna och mineralullen emellan skapar i sin tur en mycket bra isolering.

Lindbäcks Bygg har utformat samtliga detaljer i byggsystemet för att det ska kunna uppfylla ljudklass B. Företaget arbetar med en dubbelstruktur i sina moduler vilket ger en automatisk avskärmning. Modulerna avvibreras även i höjdled med hjälp av elastomerer.

– Det känns som att vi gör rätt saker och blir mer och mer exakta, säger Helena Lidelöw som är konstruktionschef. Vi har kontinuerligt förbättrat toleranserna genom hela kedjan och har några projekt som uppmätt ljudklass A.

Akustikern Pontus Thorsson tycker att det är en felaktig grundinställning att trähus skulle ha mer problem med ljud än betonghus.

– Problem kan uppstå oavsett material, men ser lite olika ut beroende på om det är trä eller betong. Den rådande inställningen beror på att normen utgått från betonghus. Nu är det upp till oss att förändra den uppfattningen.

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration