Ny mötesplats döljer tråkig infrastruktur

Stadtgarten i Zug, Schweiz av Planetage & Ramser Schmid

DEN HÄR SVAMPLIKNANDE paviljongen erbjuder besökare till stadsbiblioteket i staden Zug, Schweiz, ett skyddat uterum. Byggnaden är en del av ett större projekt som syftar till att länka samman stadens nya stadspark med ett övergivet utrymme mellan två biblioteksbyggnader. I källaren under paviljongen ligger ett parkeringshus med flera underjord­iska våningar som också har fått ett lyft tack vare ombyggnaden.

Parkeringens ventilationscentral och hisschakt som sticker upp ovan jord har dolts i träkonstruktionen och en ny uppgång har inbegripits i uterummets träribbskärmar. Virket i själva paviljongen skapar ett mönster som påminner om tegel och i dess håligheter kan uterummets bärande träkonstruktion skymtas. Den schweiziska landskapsarkitektfirman Planetage står i samarbete med Ramser Schmid arkitekter bakom utformningen av det nya området. Se även planetage.ch

w| ramserschmid.ch

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration