Trä för avancerade tekniska lösningar

Produktionshall Grüsch i Grüsch, Schweiz av Barkow & Leibinger

Stora spännvidder, extrema laster och flexibla byggsystem – trä för avancerade tekniska lösningar.

ARKITEKTKONTORET BARKOW & Leibinger tredje bidrag till verktygstillverkarens Trumpfs forsknings- och produktionskomplex i schweiziska Grüsch är byggd med klassiska mått och proportioner. Höga, smala fönster och ett raster av tunna kolonner bär en nästan överdimensionerat utkragande takkonstruktion. Något helt annat än dessa slentrianmässigt uppförda industribyggnader som byggs med lägsta pris som enda krav.

Frank Barkow tvekar inte att själv jämföra byggnaden med Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie, som inte ligger långt från hans kontor på Schillerstrasse i Berlin.

– Vår utgångspunkt var att göra något extremt enkelt, likt en paviljong eller ett tempel, säger Frank Barkow som just kommit tillbaks från New York-kontoret. För oss är det självklart att bygga i trä, det är ett kretslopps­anpassat material som är lätt att bearbeta och som låter sig användas i avancerade tekniska lösningar. Samtidigt har byggnader i trä något klassiskt, närmast arkaiskt över sig.

Barkow & Leibinger påminner om många unga kontor som utforskar de allra senaste innovationerna inom arkitektur och ny ingenjörsteknik. Men till skillnad från många kollegor ser man till att tillämpa de nya rönen i projekt efter projekt. Här finns också en omsorg om arkitekturens materialitet, en vilja att omsätta nya kunskaper i byggnadskonst.

Frank Barkow rättar till sina glasögon och berättar att på senare år har hållbarhetstänket blivit allt viktigare för kontoret. Det omfattar avancerad träteknik, ultratunna betongelement och inte minst de kinetiska väggar som presenterades under senaste upplagan av arkitekturbiennalen i Venedig och som med hjälp av datorstyrda pistonger helt kan byta utseende.

– Trumpf var inte helt vilda i att bygga i trä, de är ju ett drygt nittioårigt verktygsföretag som mest arbetar i metall, erkänner Frank Barkow och fortsätter:

– Men i området Graubünden har man en alldeles särskild känsla för trä som de var tvungna att ta hänsyn till, och eftersom vi tidigare hade använt en kombinerad stål- och träkonstruktion i fabriksmässen fanns där redan ett gensvar. Vi kunde visa Trumpf att modern träteknik är minst lika högteknologisk, samtidigt som den också är miljömässigt bättre.

I TRUMPFS ANLÄGGNING tillverkas lasermarkörer som används för att märka exempelvis pacemakers. Enligt Frank Barkow har också mc-företaget Harley-Davidson samt konstnärer som Jeff Koons och Kazuo Katase, användning för produkten. Konstrelaterad laserbearbetning står idag för nästan en tredjedel av Trumpfs omsättning. Företaget, som startade 1923, tillverkar en mängd olika precisionsverktyg och de möter en ständigt ökande efterfrågan på sina lasermarkörer. Jämfört med året innan hade orderingången gått upp med hela 70 procent när bygget sattes igång år 2012.

Produktions- och forskningskomplexet i Grüsch anlades i början av 2000-talet, och Barkow & Leibinger ansvarade även för de två första byggnaderna. Den nya produktionslokalen adderar ytterligare 3 300 kvadratmeter till komplexet och tillåter Trumpf att dubblera sin produktionsyta jämfört med tidigare. Fabriken stod klar samtidigt som företaget producerade sin tiotusende lasermarkör 2013. Frank Barkow förklarar att paviljongen som bemannas av ett trettiotal anställda har en enkel och ytterst flexibel planering.

– Byggnaden påminner nästan om ett tempel på sin plattform, fritt placerad i det här vackra landskapet, säger Frank Barkow och pekar på en ritningsdetalj som visar hur avrinning dolts i den utkragande takdelen som också fungerar som en ställbar solavskärmare.

– Den är enklare och snabbare byggd än de tidigare byggnaderna. Kravet har varit att planlösningen är så pass flexibel att produktionslinjerna kan omorganiseras snabbt och effektivt.

DEN LÄTT REKTANGULÄRA byggnaden inne­håller en generöst rymlig och ljus produktions­hall med 4,5 meter högt i tak. Högst upp anas de nästan helt dolda stålförband som förbinder takkonstruktionens alla bjälkar. Här har två produktionslinjer för lasermarkören TruMark installerats. I direkt anslutning finns ett rent rum för mer krävande produktions­detaljer förutom paketeringsrum och lastning. Ett mindre kontor och ett konferensrum kompletterar byggnaden

– Vi producerade all träkonstruktion som prefabelement på Holzbau Almanns fabrik i södra Tyskland. Väl på plats tog monteringen endast fyra veckor, det är nästan som ett skol­exempel på byggande! Den enda utmaningen för konstruktörerna var att beräkna de extrema lasterna som framförallt våt snö utgör, här på 630 meters höjd.

Trä är inte endast ett material som ingår i det naturliga kretsloppet, det är också väl förankrat i den schweiziska arkitekturtraditionen. Inte desto mindre är byggnaden med sin karaktäristiska fasad, ett kolonnraster på 1,5 meter och treglasfönster en kombination av olika material. Ett gjutet betongfundament adderar en exteriör sarg och en promenadväg kring den 48 gånger 68 meter stora byggnaden och taket vilar inte endast på träkonstruktionen utan också på betongpelare. Frank Barkow förklarar att brandsäkerheten inte är något problem eftersom fabriken är en envåningsbyggnad. Han pekar också på att man med trä, på ett naturligt vis kan undvika problem med köldbryggor som skapats av andra material. Trä är helt enkelt självisolerande.

– Vi har använt digital teknik till att bearbeta allt trä för fabriksmässen, i övrigt är det en tekniskt enkel konstruktion. Det finns en helt annan hantverkstradition i Schweiz jämfört med Tyskland och framförallt USA, allt är byggt av skickliga hantverkare med en omsorg om allt från mekaniska system till dörrvred.

Text Leo Gullbring

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration