Vågad fransk form

Vågad fransk form i Reims, Frankrike av Patrick Nadeau

ETT LAGER AV gräs, örter och blommor pryder taket på detta puckelformade hus av arkitekten Patrick Nadeau. Han kallar sitt verk »La Maison-vague«, vilket kan översättas till ”Det våg­formade huset”. Huset är beläget nära staden Reims i nordöstra Frankrike och är det första i ett projekt om totalt 63 experimentella bostäder i området.

En ram av korslimmat trä, formad som en båge, har använts för att skapa den böjda profilen. Huset står i sin helhet på ett upphöjt trädäck som lyfter byggnaden från marken. Endast grunden är av betong. Dess termiska prestanda säkerställs av placeringen, vegetationen och av dubbla väggfasader. De yttre väggarna är gjorda av transparant polykarbonat och de inre väggarna av obehandlade furuplank. Det gröna sedumtaket skyddar från hetta och vinterkyla.«

w| patricknadeau.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration