Woods färgstarka hem

Woodblock i London, England av dRMM

WOODBLOCK KALLAS ETT nybygge på en av Londons livliga gator, Hackney Road. Bostaden liknar dock inget av de intilliggande tegel- och betonghusen. Londonbaserade dRMM har designat stadsvillan, en plats där beställaren, konstnären Richard Woods, både kan arbeta och spendera tid tillsammans med sin familj.

På bottenplanet finns en stor men enkel konstnärsverkstad och ovanpå ligger ett separat boende. Boendet känne­tecknas av stora utrymmen och gott om dagsljus – allt konstruerat och dekorerat med högkvalitativa trämaterial. Designen och material­valen är ett svar på familjens behov och en återspegling av dRMM:s engagemang för hållbarhet genom användning av bearbetat trä, vilket passade konstnären Woods perfekt eftersom han själv arbetar främst med trä. Dess­utom gillade han idén att skapa ett trähus mitt i staden.

Huset är tillverkat av kl-trä i kombination med spillvirke, isolering och träpanel. Som förbipasserande är det svårt att inte lägga märke till den färgstarka fasaden som delvis skapats av konstnären själv. Några av hans skräddarsydda verk införlivades i delar av hemmet. Övrig fasad­beklädnad är av omålad lärk.«

w| drmm.co.uk

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration