Foto: Åke E:son Lindman

Stockhus i Torsby

Torsby Finnskogscentrum i Torsby, Svergie av Bornstein Lyckefors

TORSBY FINNSKOGSCENTRUM, EN del av Värmlands Museum, har flyttat in i en ansiktslyft före detta förskola.

Arkitekterna Per Bornstein och Andreas Lyckefors fick uppdraget att omvandla den gamla byggnaden till ett museum som berättar om de svedjebrukande finnar som bosatte sig i norra Värmlands skogstrakter under tidigt 1600-tal.
Det nygamla museet har en fasad av sotade brädor som innesluts av grovbarkade timmerstockar hämtade ur skogen intill. Den palissadliknande strukturen genombryts av boxar som erbjuder både sittplatser och ljusgenomsläpp.

Läs mer på bornsteinlyckefors.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration