Tråd ersätter lim i välvd plywood

Forskningspaviljong i Stuttgart, Tyskland av ICD/ITKE

Clypeasteroida är en familj av platta sjöborrar med korta taggar. Deras skal består av små välvda kalkplattor som sitter ihop med fibrer och fingerskarvar. Den komplexa strukturen har varit föremål för uppmärksamhet för forskare och studenter från universitetet i Stuttgart. I en forskningspaviljong på campusområdet har man kombinerat textila sammanfogningstekniker med avancerad plywoodlaminering baserad på erfarenheter från studier av både clypeasteroida och sjögurkor. 

Paviljongen är konstruerad av individuellt utformade enheter uppbyggda av tunn bokplywood som skurits ut med hjälp av robotar. I stället för att laminera skivorna med lim fixeras de i sin välvda form genom att sys ihop med varandra med hjälp av en robotkontrollerad industri-symaskin.«

w| icd.uni-stuttgart.de

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration