Tre volymer kring en kärna

Three square house i Savolax, Finland av Studio Puisto

Vid den finländska sjön Saimen ligger ett hus där omgivningen är lika viktig som själva byggnaden. I interiören har därför den sida som vetter mot sjön höjts ovanför marken för att ge känslan av att flyta ovanpå sjön. Den del som har utsikt över områdets granskog har i stället fått högre tak, för att ge sken av att vara en del av trädtopparna. Huset består av tre sammanknutna volymer, där den större tjänar som bostad och de två mindre som garage respektive bastu. Bostadsdelen är uppbyggd kring en mittkärna där ytorna är av oljad valnöt. Från den sträcker sig alkover med olika funktion. Med sina vaxade ekparkettgolv samt väggar och tak av betsad furu markerar de var kärnan börjar och slutar. Med undantag för badrum och garage är huset helt konstruerat av trä, från stomme och träfiberisolering till fasad.

I exteriören når dörrar och fönster en höjd på 2,3 meter. Upp till den höjden består fasaden av mörkoljat trä som därovan möts av zink. Terrasser och trappor är av lärk.

Läs mer på

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration