Hantverksmässigt materialmöte

Flitch tillbyggnad i Edinburgh, Skottland av Oliver Chapman Architect

När den skotska arkitekten Alexander Hunter Crawford i slutet av 1800-talet ritade Flitch House var det med influenser från »art and crafts«-rörelsen, en idé om ett genuint hantverk i stället för det industriella. Med sitt röda tegel och tjocka timmer påminde stilen mer om en engelsk förort än om den skotska traktens sandstenshus. När huset nu har fått en tillbyggnad spinner dagens arkitekter vidare på samma tema: ljust tegel möter douglasgran och oxiderad koppar.

I exteriören är det främst det nya, ljusare teglet och större glaspartier som utmärker den nya delen av byggnaden, men interiört är det takstrukturen som drar blickarna till sig, exponerad för att visa både dess skönhet och funktion. Strukturen består av stålförstärkta träbalkar för att öka konstruktionens styrka och spännvidd samt konstruktionsvirke, vilket har gjort det möjligt att i kanterna minska konstruktionshöjden och på så vis ge en bättre utsikt.

Läs mer på ocarch.co.uk

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration