»God arkitektur ger bättre äldreomsorg«

Trä möter Susanne Ramel

Vi står inför en kommande äldreboom. Om trettio år är en fjärdedel av Sveriges befolkning över 65 år. För att möta kommande behov måste äldreomsorgen byggas ut – och om. Susanne Ramel, arkitekt på Marge Arkitekter, vet vad som är viktigt att tänka på när framtidens äldreboende byggs.

– De boendes sinnen måste aktiveras! Bort med de långa korridorerna och institutionskänslan och låt kök och uteplats stå i centrum. Lyckas vi skapa en plats där boende och anhöriga känner sig hemma så höjs statusen i boendet och då blir också personalens bemötande därefter.

Vilka material förespråkar du?
– Mer levande material som trä och sten – för att det är vackert och åldras fint och hjälper till att ta bort känslan av institution. De boende använder ofta känseln för att orientera sig och ta sig fram. Dessutom är det skönare att lägga handen på ett levande material än på ett dött.

Största utmaningen?
– Uppdragsgivarna vill ofta ha underhållsfria material, jag uppmuntrar till att även använda material som stimulerar människors sinnen. En annan utmaning är att den här målgruppen behöver komma ut mer. Vi måste skapa bra uterum, som inte bara är en liten balkong, även i hus som byggs på höjden. Just den biten är en svår nöt att knäcka.

Hur stort ansvar har du som arkitekt?

– Arkitektens ansvar är att skapa god arkitektur. För att kunna göra det bör vi komma in tidigt i projektet. God arkitektur höjer kvaliteten på våra äldreboenden. 

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration