»Världen måste verkligen ta ett stort steg i år.«

Trä möter Architects Declare

Det är brådskande och nödvändigt att globalt minska mängden koldioxid, och Europaparlamentet har utlyst klimatnödläge. Men vad gör världens arkitekter för klimatet? Trä talade med Michael Palwyn i Storbritannien som, tillsammans med Steve Tompkins, har varit en drivkraft bakom den spridande rörelsen Architects Declare.

Vad är Architects Declare?

– Jag skulle beskriva det som en global petition som uppmanar byggindustrin att mobilisera för att ta itu med de verkliga orsakerna till den miljökris som vi står inför. Tanken är också att samla våra insatser så att vi till viss del kan agera kollektivt för att åstadkomma den typ av paradigmförändringar som behövs. Åtgärderna är kanske inte genomförbara inom ramen för en individuell studio eller ett individuellt projekt.  

Hur började det?

– Vår idé var att samla så många av de brittiska Stirlingprisvinnarna som möjligt och tillsammans skapa något slags gemensam förklaring – det blev tydligt att den skulle kallas en nödsituation för klimat och biologisk mångfald. Bara de två första dagarna ställde sig  200 brittiska företag bakom uppropet. I hela världen har vi hittills organiserat 14 länder, och det är tre länder till som förbereder sig för att vara med.

Har det spridit sig till andra sektorer?

– Det varierar beroende på landet. I Storbritannien har konstruktions-, civil- och miljöingenjörer skapat upprop. Utöver vårt initiativ har också en grupp med cirka 25 av de största fastighetsutvecklarna skrivit en petition som de har döpt till Developers Declare.

Ni hade ert första möte i november, vad blev resultatet?

– Vi började arbeta med deklarationspunkterna och hur vi kan öka våra ambitioner och sprida kunskap. Vi vet att vi fortfarande har mycket arbete att göra, och vi utvecklar fortfarande vår teori om förändring. Mötet var viktigt för att förankra denna teori hos alla som deltar i uppropet och komma överens om fortsättningen.

– En av talarna vi bjudit in var Kate Raworth. Hon pratar mycket om regenerativ design, som är ett viktigt ämne för oss. Vi anser att det är viktigt att branschen går vidare från ett paradigm av hållbar design till regenerativ design.

– Att utforma en regenerativ stad, som konsultgruppen Biomimicry 3.8 argumenterar för, innebär att du börjar med att titta på hur ett orört ekosystem i den delen av världen fungerar. Du bör fastställa mätvärden för hur mycket vatten det filtrerar, hur mycket syre det producerar, hur mycket kol det binder, hur mycket mat det producerar, hur mycket biologisk mångfald det rymmer, et cetera, et cetera. Och då bör dessa mätvärden bli målet för den nya del av staden som utvecklas.

Du pratar mycket om hävstänger för förändring?

– Det brukar vara så förändringar ofta sker. Du ser mycket små förändringar under en lång tid, men plötsligt når den en balanspunkt och leder till ett helt nytt sätt att göra saker.

Vad är nästa steg?

– Vi driver på så mycket vi kan. Vi jobbar mycket med att samordna våra ansträngningar, inte bara med andra grupper inom byggbranschen utan även med andra grupper som har deklarerat en klimatnödsituation. En viktig milstolpe för oss är COP26-klimatförhandlingarna i Glasgow. Världen måste verkligen ta ett stort steg i år. 

Hur kommer ni att arbeta med att sprida kunskap?

– Det är troligt att vi kommer att använda webbplatsen som en av de viktigaste plattformarna för att sprida kunskap, men också genom att fortsätta att utöka nätverket.

Vad har ni för samarbeten med forskare?

– Vi har inte lagt så mycket av våra ansträngningar specifikt på det ännu. Många av de större företagen har dock väletablerade kontakter med akademin.

Elisabet Elfström, tf förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter: Vad gör ni som organisation för att hålla liv i deklarationen i Sverige?

– Vi ansvarar för administration och kommunikation. Vi utvecklar också strategier för att stödja arkitekterna att agera ännu smartare när det gäller klimatet.

Vad är planen framöver?

– Vi verkar för ett snabbt genomförande av skarp lagstiftning om klimatdeklarationer och livscykelanalyser för byggnader. Det kommer att göra det lättare för våra medlemmar, arkitekterna, att driva övergången till en mer hållbar byggd miljö. Kompetensen kring LCA måste öka i alla delar av byggsektorn. Arkitekter har en oerhört viktig roll i detta. Aktuella certifieringar och de nya svenska klimatdeklarationerna som kommer att gälla 2022 är nödvändiga, men inte tillräckligt, om vi ska nå de nationella målen. 

– Ytterst är det beställaren som avgör vad som verkligen byggs. Vi behöver också politiskt stöd. Det är klimatsmart att skapa goda livsmiljöer som håller länge – städer, byggnader och platserna runt dem. För närvarande fokuserar vi på att minska miljöpåverkan under byggfasen – i processer, transport och material.

Har ert kontor skrivit under? Se efter och läs uppropet på se.architectsdeclare.com.

text David Valldeby

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration