»jag väljer trä då det exponeras för våra mänskliga sinnen«

Trä möter Kengo Kuma

Den planerade utbyggnaden av Liljevalchs konsthall i Stockholm kan bli ett verk signerat den internationellt erkände arkitekten Kengo Kuma. Hans firma Kengo Kuma & Associates ingår i ett av de arkitektteam som tävlar om uppdraget.

När väljer du att använda trä?
– Vi väljer trä i de fall där materialet är tillgängligt och använder det gärna i utrymmen där ytorna är konkreta och där de exponeras för våra mänskliga sinnen.

Vilka skillnader finns mellan europeisk och japansk träarkitektur?
– Största skillnaden beror nog på storleken på träden. Förr i tiden fanns bara träd av mindre dimension tillgängliga i Japan. Detta har resulterat i att en delikat snickeriteknik har utvecklats i Japan.

Kommer trä användas till utbyggnaden av Liljevalchs, om ni vinner tävlingen?
– Vi har precis börjat göra research och analysera projektet, så än har inga beslut tagits. Men det skulle vara mycket bra att använda lokalt trä.

Vad tycker du om att träindustrin går mer och mer mot prefabricering?
– Jag tror att tekniken, om den utforskas, kan skapa en rad nya möjligheter. I Japan har det varit tradition att möjliggöra demontering och återuppbyggnad av träkonstruktioner utan att skada materialet. Det har varit möjligt på grund av den invecklade snickeritekniken som har använts, som inte kräver någon mekanisk fixering. Om framtida prefabricering kan dra lärdom av sådan gammal visdom kan vi dra mycket nytta av den.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration