»Viktigt att främja intresset för arkitektur.«

Trä möter Jury

Träpriset delas ut vart fjärde år och har funnits i mer än 50 år. Det är Svenskt Trä som står bakom priset, men det är juryn som enhälligt nominerar bidrag och korar vinnaren. Trä mötte den nyvalda juryn för Träpriset 2020 för att höra hur de ser på nyttan av en arkitektur­tävling med materialfokus samt vad de kan bidra med i juryarbetet.

Vad har ett arkitekturpris för roll i samhället?

Petra Jag tror att det är viktigt med gemensamma referenser som vi kan diskutera utifrån. Att priset bottnar i en grund där vi besöker objekten och skapar en diskussion som vi sedan för vidare gör priset oerhört betydelsefullt. Träpriset är även angeläget eftersom det lyfter arkitektur från hela Sverige och utifrån samhälleliga och mänskliga aspekter. För mig är det ofantligt viktigt att se arkitekturen som en del av ett undersökande kreativt språk.

Tomas Ett arkitekturpris kan bidra med ökad kunskap och ökat intresse för vad arkitektur faktiskt är. Inte bara att vi ska bygga, utan hur vi bygger, vad vi bygger, hur vi gestaltar de miljöer som vi människor umgås i och hur det påverkar oss. Det handlar om hur arkitektur kan skapa en upplevelse, att det är så mycket mer än fernissa och yta.

Natasha Det viktigaste är att främja intresset för arkitektur bland allmänheten, att visa bra exempel på god arkitektur och vad som byggs i dag. Det är som en form av lärande. Det är angeläget att priset riktar sig mot alla och inte bara branschen. Att säga: »Här finns arkitektur och den är betydelsefull för vårt samhälle.« För branschen är det självklart viktigt också, att diskutera vad som är samtida arkitektur, vad det handlar om och vad som byggs. 

Ni är handplockade för juryarbetet, vad kommer ni att kunna bidra med?

Carmen Jag kommer att bidra med min syn på arkitektur och min erfarenhet av tidigare juryarbete. En tävlingsomgång är som en tidsmarkör för var vi befinner oss och det blir spännande att följa med en gång till och se vad som har skett med samtida träarkitektur de fyra senaste åren.

Stefan Jag har laddat med att ha sett mycket arkitektur, främst i Österrike och Schweiz med väldigt innovativt trä­tänkande, och det ska bli spännande att se nya, bra projekt i Sverige. Vi har inte utvecklat materialet så mycket i Sverige utan ser det mer som en råvara. Det ska bli spännande att se hur utvecklingen sker. 

Petra Arkitekturens uttryck och dess konstnärliga språk. Det är språket jag vill åt, att hitta ett annat sätt att uttrycka sig. Det rumsliga är fundamentalt, och det är den aspekten som jag värnar. 

Tomas Jag är ingenjör och har en passion för trä. Jag har varit med i träutvecklingen sedan tidigt 90-tal och har naturligtvis en del kunskap utifrån ett mer ingenjörsmässigt perspektiv, som att jobba med materialet även i höga hus. Jag vill få träarkitektur och ingenjörskonst att bli mer integrerat. Det handlar inte om att ersätta ett stommaterial med ett annat utan om hur arkitektur och teknik kan och bör samverka. Jag kan bidra med att bedöma lösningar ur ett annat perspektiv, hur gestaltning och teknik kan och bör gå hand i hand.

Natasha Jag har jobbat i över 20 år främst med villor och fritidshus. Jag har ett kunnande och en insikt inte bara ur arkitektens perspektiv utan även ur beställarens och byggarens. Vi jobbar väldigt nära dem och jag har stor nytta av att ständigt jobba med hela processen. Om jag ser ett hus och får ta del av dess budget så har jag en god förmåga att bedöma vad beställaren har fått för pengarna. Jag har levt med Träpriset i stort sett sedan min karriärs början då jag och Håkan Widjedal vann träpriset 2000 med vårt examensarbete från KTH.

Vad innebär ett arkitekturpris med materialfokus?

Carmen Det är väldigt roligt att titta på trä och arkitektur utifrån materialitet och karaktär. Trä har varit med hela vägen som en del av människans utveckling och som en del av den byggda miljön. Det är en spännande tid eftersom trä ses som en del av lösningen på klimatproblemet. Det byggs större strukturer i trä än tidigare. Dessa strukturer har varit förbehållna andra material de senaste hundra åren, alltså är vi på ny mark. Vi har en fantastisk möjlighet att utveckla helt nya gestaltningar med trä i samband med den tekniska utvecklingen som pågår. Samtidigt finns det en oerhört värdefull träbyggnadstradition i Sverige, den är en kultur- och kunskapsbärare. Jag ser att det finns många värden att utvinna i växelverkan mellan byggnadstraditionens hantverk och det industriella byggandets  ingenjörskonst..

Stefan Trä är ett uråldrigt material och de arkitektoniska kvaliteterna kan förstärkas av att man använder ett material som man känner till och att man får upp en byggnad med lokala material. Det diskuteras att materialet är hållbart, och för mig inkluderar det även transporter. Det skapas en extra dimension om materialet är avverkat på platsen där byggnaden står.

Kort om juryns medlemmar (från vänster till höger i fotot)

Carmen Izquierdo, Arquitecto COAM, arkitekt SAR-MSA. Carmen brinner för en visionär arkitektur som för med sig poesi i vår vardag. Hon tror på en arkitektur som förenar konst och teknik.

Stefan Nyberg är arkitekt med mångårig förankring inom KTH och arkitekt-utbildningen. Sedan länge ordnar Stefan arkitekturresor till Österrike och Schweiz och har en gedigen referensbank på området.

Petra Gipp är arkitekt och konstnär och utbildad i byggnadskonst vid Det Kongelige Kunstakademi i Köpenhamn. Petra har en starkt konstnärlig inriktning och har ställt ut på bland annat Liljevalchs.

Tomas Alsmarker är civilingenjör och teknologie licentiat. Han brinner för konsten att förena funktion, ekonomi, skönhet och teknik till en helhet. Tomas har nyligen börjat som designchef för BoKlok.

Natasha Racki är arkitekt och hyser stort intresse för omsorgen om detaljer och hantverk i träarkitektur. År 2000 vann Arkitektstudio Widjedal Racki Träpriset med ett fritidshus i Trosa skärgård.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration