»Vi letar konstant efter den bästa föreningen av form och konstruktion«

Trä möter Gordian Kley

Gordian Kley – tredje generationens snickare – som vidareutbildade sig till civilingenjör. Efter tre år på en ingenjörsbyrå i Tyskland bytte han till Österrike för att fokusera på det som ligger närmast hans hjärta – träkonstruktioner.

Sedan 1999 är Gordian Kley en del av »merz kley partner« som ligger bakom många betydelsefulla byggnader i Österrike, Schweiz och Tyskland.

När blev du intresserad av byggnader av trä?

Min farfar var snickare och byggare, min far likaså innan han läste till ingenjör. Vi kom tidigt i kontakt med trä och träbyggande i vår familj. En av mina bröder och jag fortsatte traditionen. Jag som ingenjör och min bror som arkitekt.

Vad är dina tankar om höga hus i trä?

Höga hus i trä är det logiska svaret då vi förtätar våra orter och städer. Vi har all nödvändig kunskap för att designa flervåningshus inklusive brandskyddet. Men vi behöver fler goda exempel för att få en bredare acceptans från administrativa håll. Dessutom behöver vi fler ekologiska kravspecifikationer som minskar skillnaden i pris mellan höga byggnader i trä och betong.

Vad är dina tankar om hybridkonstruktioner?

I träbranschen menar man oftast kombinationer av trä och betong. Fördelarna med dessa uppstår främst vid skydd mot ljud och brand. I tillägg till det kan vi bygga billigare med hybridkonstruktioner än om vi inte använder betong alls. Betong är ett starkt och prisvärt material. Varje material med sina krafter på rätt plats! 

Hur skapar ni ett bra samarbete mellan arkitekt och konstruktör?

Framför allt är vi väldigt intresserade av god arkitektur. Vi strävar efter givande diskussioner med arkitekterna under den tid som vi utvecklar byggnadens bärande struktur. Vi letar konstant efter den bästa föreningen av form och konstruktion, vi ser på vårt jobb mer som en formgivande ingenjör än en räknande ingenjör. Den statiska beräkningen är endast en nödvändighet, inget mål i sig.

Är ni involverade i valet av trä som byggnadsmaterial?

Normalt så kommer arkitekterna till oss när de vill bygga i trä. Tillsammans hittar vi vanligtvis en bra lösning med trä. Men självklart använder vi andra material också, ibland i kombination med trä. Vi måste även leta efter en ekonomiskt hållbar konstruktion, men alltid i samarbete med arkitekten.

Är prefabricering och andra industriella processer en förutsättning för konstruktioner i trä?

Prefabricering är en väsentlig nyckel. I verkstaden får vi verkligen högre kvalitet än på plats. Dessutom är det billigare att prefabricera än att bygga på plats. Avgörande är dock att byggnadstiden blir mycket kortare.

Vad är anledningarna till framgången för industriellt träbygg-ande i Österrike och Schweiz?

Åtminstone i delar av dessa länder är det framgångsrikt. Det finns en lång tradition av träbyggnader. Det finns också organisationer som är bra på att marknadsföra träkonstruktioner och de har starkt stöd från olika delar av förädlingskedjan.
I dessa områden ökar intresset för träbyggnader allt mer.

Vilka byggnader är du mest stolt över?

Vår största tillfredsställelse är byggnader som blir ännu bättre när de är färdiga än vad de kändes på pappret.

Intervju David Valldeby

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration