Vi vill vara med och bygga en renare & vackrare stad

Trä möter Arne Olsson

Arne Olsson, Folkhems vd och mannen bakom det tydliga politiska ställnings­tagandet »Vi bygger bara hus i trä«, har en vision om att bygga 6 000 nya träbostäder i Stockholm.

Född i Sollefteå växte Arne Olsson upp med Norrlands natur inpå knuten. Han tog en civilingenjörsexamen från KTH 1977 och jobbade sedan på Skanska i 26 år, i Sverige och ute i världen.

– Sedan 2002 har jag jobbat på Folkhem där vi de senaste åtta åren har arbetat med att utveckla trähusbyggandet i Sverige. Vi åker också runt jordklotet och missionerar om skogens betydelse för klimatet.

Berätta om visionen för Stockholm!
– Det är helt uppenbart att det finns en stor okunskap och många myter om hur det är att bygga höga hus i trä samt deras betydelse för en värld där vi människor kan fortsätta att leva ett drägligt liv. Därför bestämde vi oss förra hösten för att göra något som ingen skulle kunna undgå att uppmärksamma. Vi bjöd in 15 arkitektkontor att rita 18 bostadsprojekt på utvalda platser i Stockholms stad, vilka vi också erbjöd oss att bygga under en tioårsperiod. Samtidigt som det skapar 6 000 nya bostäder skulle det också reducera koldioxidutsläppen för Stockholm med cirka 600 000 ton. Det innebär en reduktion med nästan ett ton per invånare i staden.

Hur jobbar ni för att sprida och förverkliga visionen?
– Vi har tryckt upp en bok som innehåller alla förslag, och som vi skickat till nästan alla politiker och tjänstemän i staden, där vi också förklarar alla fördelar med trä. Vi har också gjort ett särtryck, »Tio sanningar om trä«, som vi delar ut till alla våra besökare och till deltagare på till exempel seminarier när vi åker runt och berättar.

Varför gör ni den här satsningen?
– Vi har en förhoppning om att vi ska klara av klimatproblemen och skapa en fortsatt underbar värld för kommande generationer genom att välja det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet som finns och som dessutom äter koldioxid. Alla andra material är ändliga resurser, det är tänkvärt tycker vi. Dessutom har vi en tradition av att rita hus med de absolut bästa arkitekterna. Vi vill vara med och bygga en renare och vackrare stad. Skönhet och kvalitet är också en viktig aspekt av hållbarhet.

Utöver klimat, vilka andra aspekter finns för att välja trä?
– Det är ett lätt byggmaterial som lämpar sig bra vid svåra grundläggningsförhållanden och påbyggnader. Det är en mycket tyst och ren byggmetod, och det ger en mycket hälsosam innemiljö att bo i utan några giftiga ämnen.

Vilka projekt ligger närmast i tid?
– Just nu har vi ett tiotal projekt som vi bearbetar, och först ut blir förhoppningsvis 65 lägenheter på Stadshagsklippan.

Folkhem Trä samarbetar med Rikshem. Vad innebär det?
– Det är en stor förenkling för oss som är ett förhållandevis litet företag. Samarbetet går ut på att utnyttja företagens olika styrkor. Vi utvecklar och bygger, och Rikshem ordnar med finansiering. Vi har fått en partner som tror på grönt byggande, och det känns mycket tryggt och härligt för oss.
Eftersom Rikshem har en klar inställning till att träbyggandet är en av lösningarna på klimatproblemet kommer de att fokusera ännu mer på träbyggandet. Det pågår en diskussion om att täcka in även övriga Sverige.

Framtida drömprojekt?
– En modellstad i Stockholm, byggd helt i trä och som kan vara ett föredöme för övriga världen när det gäller hållbarhet ur alla aspekter.

Har du några kloka råd på vägen?
– Ja, till våra politiker – om vi fram till 2030 byggde 500 000 bostäder i trä skulle vi minska våra utsläpp med 50 miljoner ton koldioxid!

TEXT: David Valldeby FOTO: Jann Lipka

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration