»Vi strävar hela tiden efter att komma på nya konstruktionsidéer«

Trä möter Pirmin Jung

Trä möter ingenjören Pirmin Jung för att prata om höga hus, betydelsen av den schweiziska träingenjörsutbildningen och hur framtidens förtätning av jordens städer behöver se ut.

Hur ser din träbakgrund ut?

– Jag började som byggsnickarlärling och tillbringade fyra år i byggnadssnickeriet och på olika byggarbetsplatser. Sedan studerade jag till träingenjör, en kandidatutbildning i Biel som är en del av universitetet i Bern, Schweiz. Efter det var jag två år på en stor ingenjörsfirma innan jag startade min egen byrå i Luzern, Schweiz, med huvudfokus på träbyggnation. I dag, 20 år senare, är vi cirka 50 anställda utspridda på fyra orter.

Kan du beskriva träingenjörsutbildningen i Biel, Schweiz?

– Den ser till hela ekosystemet av en byggnad – allt från hur den sätts ihop, statiska beräkningar samt ljud- och brandskydd till hållbarhetsberäkningar. Utbildningen lär dig att kostnadsberäkna och att kvalitetssäkra en byggnad. Det är en väldigt speciell träingenjörsutbildning som bara finns i Biel samt en liknande i Rosenheim i Tyskland. 

Ni har utvecklat ett eget hybridbjälklag, kan du förklara varför?

– När vi började för 20 år sedan så var våra bjälklagskonstruktioner alldeles för dyra, ungefär 2–3 gånger dyrare än motsvarande i betong. Vi var tvungna att utveckla ett eget system för att göra dem konkurrenskraftiga. Vår lösning var ett hybridbjälklag i massivt trä med pågjuten betong. Nu kunde vi designa bjälklag med samma tjocklek, ljudisolering och brandsäkerhet som ett i enbart betong.

Inom vilken kategori sker den största utvecklingen inom träkonstruktion i Schweiz i dag?

– Den största utvecklingen sker för byggnader med 4–8 våningar. I Schweiz är det ont om mark att bygga fler lägenheter på. Lösningen är att vi river befintliga 40–50 år gamla byggnader som kanske rymmer 20 lägenheter och sedan bygger vi nya hus med 40–50 lägenheter på samma tomt. De boende flyttar ut, vi bygger ett nytt hus och efter relativt kort tid kan de boende flytta tillbaka och in i den nya byggnaden. Det mest moderna just nu är att bygga 6–8 våningar höga hus med träkonstruktion. Vi bygger med massivträlösningar och vi bygger mycket snabbare än motsvarande i betong. 

Vilka är de framtida möjligheterna med träkonstruktioner?

– För mig är marknaden vidöppen. Vad vi gör i dag är att lära oss inför framtidens byggande. Inom 35 år behövs det bostäder för 4 miljarder av jordens människor i städer. Om vi bygger i betong kommer jordens medeltemperatur att öka mer och mer. Om vi bygger alla dessa nya bostäder i trä så kommer temperaturen bara att öka med 1–2 grader. Jag anser att vi bara har en lösning om vi vill skydda klimatet. Det är att bygga konstruktioner i trä. Och det kommer att ske.

Vad fokuserar ni på i er firma?

– Jag tror inte att vi kommer att jobba med de största projekten utan med de mer intressanta och utmanande projekten. Vi strävar hela tiden efter att komma på nya konstruktions­idéer för att kunna bygga snabbare, säkrare och bättre byggnader, byggnader som är billigare att konstruera och som kräver mindre teknologi att utföra. Vi behöver göra det lättare att bygga. Ett betongbjälklag är så enkelt att utföra, och vi behöver därför utveckla metoder som gör det lika enkelt att bygga med trä med samma prestanda.

TEXT David Valldeby

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration