»Vi måste bidra med vår del av byggandet och skapa bra arkitektur.«

Trä möter Pi Ekblom, White & Karin Löfgren, AIX

Tränätverka hade sitt första möte i juni. Mer än 60 personer slöt upp. Möt Karin Löfgren, träbyggnadsstrateg på AIX, och Pi Ekblom, utvecklingsansvarig för trä på White, som tillsammans med Susanne Rudenstam på Träbyggnadskansliet är initiativtagare till nätverket. Två arkitekter som på helt olika vägar har kommit fram till att trä är det självklara materialvalet.

Vad är tanken med nätverket?

Karin Löfgren Just nu är det så mycket som rör på sig, som är under utveckling och lösningar som prövas. Jag har haft trä som fokus på alla mina arbetsplatser och även i min doktorsavhandling. På AIX är min roll att se till att rätt kompetens finns i rätt projekt, att fylla på med kunskap och komplettera. Det är viktigt att erfarenheter sprids, att vi delar med oss och samarbetar så att vi kan flytta fram fronten för vad som är möjligt.

Pi Ekblom Jag är uppväxt med en far som är snickare, och det är vad jag sysslar mest med på helgerna – jag snickrar. Jag lär mig så otroligt mycket av det, vilket jag kan översätta till det teoretiska och ritandet. På White är det min roll att vara spindeln i nätet för träarkitektur, sprida kunskap internt och omvärldsbevaka. Vi får inte vara så ängsliga för att samarbeta. Det behövs för att skapa bra arkitektur och komma snabbare framåt, vilket är nödvändigt med de snabbt växande miljö­problemen.

Pi Det är viktigt att vi gör en god gestaltning. Industrin och byggföretag utvecklar ständigt nya lösningar. Vi måste vara med tidigt i processen och bidra med vår kunskap för att säkerställa bra arkitektur.

Karin Vi bygger ett samhälle, en miljö där vi människor ska trivas och fungera bra. För det behövs en dialog. Vi sätter inte agendan utan det är de arkitekter som kommer till träffarna som tar med sina frågeställningar – det är de som sätter agendan. Vi vill vara ett forum där arkitekter kan prata om frågeställningar utifrån sitt perspektiv som arkitekter.

Pi Intresset är väldigt stort och det verkar angeläget för så många.

Hur kommer det sig att det är så många arkitekter som är intresserade av trä?

Pi Det är många som tror, tänker och vill att trä är framtidens byggmaterial och de vill vara med där. Och då vill man kunna materialet.

Karin Det ska byggas väldigt mycket, så det finns även ett ekonomiskt intresse för kontoren. Det är ett byggsätt som är nytt och dessutom inte så lätt, till exempel har entreprenörsmarknaden länge varit och är rätt tungjobbad. Tendensen med högsta och största byggnaderna driver en metod- och teknikfront som vi alla kan ha nytta av.

Pi Stål och betong har genererat en typ av gestaltning och program under lång tid. Det är en jätteresa att ta tillvara träets specifika egenskaper, vad trä genererar som material. Det är inte förrän man förstår materialet, dess begränsningar och möjligheter som man kan vara fri i vad man kan gestalta.

Finns det en problematik om inte konstruktören förstår trä?

Karin Det är just det som Tränätverka kan vara med och hjälpa till med. Att lyfta gestaltningsfrågan, ihop med tektonik, kunskaps- och konstruktionsfrågor. Det finns en enorm brist på konstruktörer som jobbar med trä, och med kommunernas ramavtal för arkitekter och konstruktörer finns träbyggnad inte ens med som kompetens.

Pi När man möter en beställare måste man som arkitekt ha kunskap om träets möjligheter och kunna ta död på myterna kring trä. Att White vann arkitekttävlingen om att skapa Skellefteå kulturhus var mycket tack vare att vi jobbade med en kompetent konstruktör redan från början.

Hur sprider vi kunskapen till kommande generationer?

Karin Det är väldigt enkelt, vi måste bara utöva yrket praktiskt och använda trä igen med alla de möjligheter materialet har.

Pi Det finns ett väldigt stort intresse. För mig var det ett självklart val att intressera mig för trä eftersom det är ekologiskt hållbart. Det känns som att intresset och efterfrågan hela tiden ökarv, både bland arkitekter, beställare och brukare. 

Karin Den stora frågan är vad vi gör med glappet? Vad gör vi under de år innan arkitekter och konstruktörer som fått en större del av trä i utbildningen kommer ut? Det finns ett kunskapsglapp som är väldigt intressant att göra något åt. Hur gör vi med det behov av vidareutbildning som finns precis just nu?

Som nätverk, har ni möjlighet att påverka hur industrin utvecklar produkten trä?

Pi Nätverket håller oss samman, men det är kontoren som påverkar och skapar efterfrågan.

Karin På första träffen hade vi till exempel en diskussion om hur förband kan utvecklas.

Pi Industrin är intresserad av vad arkitekterna efterfrågar. Vi har ett gyllene tillfälle just nu att verkligen påverka industrin.

Karin Att öppna en varaktig kommunikation med industrin, det är det vi verkligen behöver göra. Ett permanent samarbete som underlättar för alla aktörer inom träbyggnation.

Text David Valldeby

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration