Kunskap gör att fler väljer trä

Trä möter Marie Johansson

Marie Johansson är professor i byggteknik vid Linnéuniversitet i Växjö. Hon lägger en stor del av sin tid på att hitta lösningar för omställningen till en biobaserad ekonomi.

Vad innebär det konkret?
– Jag arbetar inom innovationsområdet BioInnovation med ansvar för området konstruktion och design. Det innebär att jag tillsammans med forskare, byggindustrin, fastighetsägare, arkitekter och konstruktörer ska hitta lösningar för att ställa om till ett hållbart byggande.

Vilka frågor är viktigast under 2015?
– Det finns ett behov av att förbättra affärsmodellerna och processerna inom träbyggandet. Vi har redan flera väl fungerande byggsystem, men hur säljer vi dem på bästa sätt? Hur ser den optimala processen från ritbordet till inflyttning ut? Kortare ledtider ger sannolikt lägre priser för träbyggande.

Hur kan arkitekterna och konstruktörerna bidra till en bio­baserad ekonomi?
– Det krävs ett större fokus på dessa frågor redan under utbildningarna. Ju mer kunskap arkitekter och konstruktörer har, desto större sannolikhet att de tänker trä redan vid ritbordet. Jag hoppas att det ska bli naturligt för arkitekter att gå till fabriken och fråga: Om jag vill bygga så här, hur funkar det i produktionen då?

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration