»Höga byggnader kan byggas snabbare och med bättre ekonomi«

Trä möter William F Baker

William F. Baker, konstruktörspartner på Skidmore, Owings & Merrill (som) i Chicago, USA, är förmodligen mest känd för designen av den bärande konstruktionen av Burj Khalifa, världens högsta byggnad. Han är dessutom ansvarig för som:s studie »Timber Tower Research Project« vars syfte är att bana väg för höga hus i trä i USA.

Vad är dina tankar om höghus i trä?
Förutom hållbarhet ger KL-trä många fördelar för höga byggnader. Det är ett lätt material som kan prefabriceras och monteras snabbt, och det gör att höga byggnader kan byggas snabbare och med bättre ekonomi när man använder det klokt.

Kan du förklara problemet med lyftande krafter?
KL-trä har ungefär 25 procent densitet jämfört med betong. Det skapar en lätt byggnad som lättare påverkas av vind och seismiska krafter vilket kan orsaka att delar av konstruktionen lättar från marken. Dessutom, att motverka de lyftande krafterna är en utmaning eftersom det skapar höga spänningar på knutpunkterna, vilket kan vara en utmaning i en träkonstruktion.

Vilka lösningar finns för att motverka detta?
Det finns många lösningar för att hantera det här problemet. Kanske är den mest förnuftiga att använda alternativa material som betong eller stål i kärnan av konstruktionen. Dessa material väger mer vilket minskar problemet med lyftande krafter, och de kan även stå emot eventuella resterande lyftande krafter.

Är en hybridlösning alltid den bästa lösningen?
Nej, hybridlösningar kan framför allt vara intressant och nödvändigt för byggnader som är högre än 15 meter. Småhus och andra mindre byggnader behöver självklart inte en hybridlösning. Även för byggnader där KL-trä kan användas »stående« så kan det vara lämpligare att bygga helt i trä om schematiska besparingar är av vikt.

Vad tror du tidsramen är för att åstadkomma de regelverksförändringar som behövs för att möjliggöra höghus i trä i USA?
Det är en väldigt svår fråga. Amerikaner är generellt skeptiska till funktionsbaserad brandteknisk dimensionering som är mest lämpligt för träbyggnader. Det kan ta tid innan mer övergripande regelverksändringar genomförs.

Har som några aktuella planer på höghus i trä?
Vi fortsätter att arbeta med våra kunder för att hitta lämpliga användningsområden för träkonstruktioner, men jag kan inte namnge några projekt med hänsyn till kundsekretess.

SOM:s studie »Timber Tower Research Project« finns att ladda ned här.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration