Så kan Sverige bli en ledande tränation

Trä möter Bertil Harström

Vistet, Treehotel, Arcticbath och Sapmi Lodge är några av de byggnader som arkitekt Bertil Harström är mest känd för. Han är byggnadsingenjören som tröttnade på miljonprogrammet, utbildade sig till inredningsarkitekt och nu sprider kunskap om hur vi kan bygga hus i massivträ med modern teknik.

Ett flytande kallbadhus, hur kom du på idén till Arcticbath?
Under invigningsfesten för Treehotel satt jag bredvid en av de drivande personerna i Harads. Han konstaterade på norrländskt vis: »Du Bertil, vi skulle nog haft en bastuflotte också«. Jag bollade idén med designern Johan Kauppi och efter flera besök på kallbadhus insåg vi att vi ville kombinera norrländsk och finsk bastutradition med kallbadhustraditionen. Arcticbath är ett flytande, badringsformat kallbadhus helt i trä, mitt i Luleälven. Invigning under 2015.

Treehotels attraktionskraft består, varför är det så?
– Det är fem år sedan invigningen och intresset är fortfarande stort och beläggningsgraden hög. Sjuttio procent av besökarna är turister från alla världsdelar. Jag tror att dragningskraften ligger i den vågade idén, men också i våra tydliga värderingar, att vi bör leva i samklang med naturen. Jag ritar ofta konceptuella byggnader, delvis på grund av min respekt för den traditionella arkitektrollen.

Du vill lyfta kunskapen om träbyggande i Sverige, hur då?
– Jag har fördjupat mig i den gedigna kunskap det fanns om träbyggande i Sverige under 1700-talet. Min vision är att vi ska lära oss att förädla råvaran på ett modernt sätt. Just nu pågår en satsning där målet är att Folkhem ska bygga studentbostäder i massivträ. Satsningen ligger helt i linje med de krav som idag ställs på ett hållbart byggande.

Du vill utveckla Norrland med design. Hur menar du?
– Det finns en stor potential för träförädling inom byggindustrin. Den behöver inte vara storskalig, med moderna produktionsmetoder kan den byggas upp kring mindre, nischade industrier. Modern träförädling kan med fördel ske med industrirobotar, som idag hos Glulam i Ljungaverk. Genom att designa träprodukter, i detta fall hus, skapar vi förutsättningarna för en rationell produktion som bygger på repetition. Den dag vi inser att hela hus kan byggas av massivträ finns förutsättningarna för Sverige att åter bli en ledande tränation.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration