»Vi kommer se fler exempel på vackra fasader«

Trä möter Sarah Segerman & Ulrika Lindencrona

Trenden är tydlig – flerbostadshus i stadsmiljö får allt oftare fasadbeklädnad av trä. Skagershuset i Årsta är ett av de senaste. Ulrika Lindencrona och Sarah Segerman är projektledare på Åke Sundvall Byggnads, som har byggt huset.

Varför valdes Western red cedar, eller jättetuja som det heter på svenska?
– Träslaget valdes för att det är ett vackert fasadmaterial som passade väl med Skagers­husets höga ambitioner. Det kändes rimligt att ha trä på fasaden med tanke på att stommen är av trä. Fasaden ger huset ett spännande uttryck och gör att det blir ett hus utöver det vanliga, säger Sarah Segerman.

Vilka är fördelarna?
– Träpanelen har fantastiska variationsmöjligheter som Skagershusets arkitekt Björn Ahrenby på owc Arkitekter tillvaratagit på ett lysande sätt. Fasadsystemet är väl beprövat – i Sverige finns en lång tradition av att använda träfasader. Givetvis finns det även miljöfördelar, säger Ulrika Lindencrona.

Kommer vi få se fler hus med träfasad i våra storstäder framöver?
– Ja, den brandskyddsbehandlade panelen öppnar upp för det. Vi kommer se fler exempel på vackra träfasader, säger Sarah Segerman.

Hur lång tid tog Skagershuset att resa?
– Från markbearbetning till inflyttning tog det cirka elva månader. Huset är byggt med volymelement i trä som kommer med hög färdigställandegrad till byggarbetsplatsen. Eftersom det är byggt i ett redan befintligt bostadsområde kändes det extra viktigt att hålla byggtiden så kort som möjligt, vilket var en av anledningarna till att detta byggsystem valdes, säger Sarah Segerman.

Vilken typ av underhåll krävs?
– Fördelen med den här typen av obehandlad träpanel är att den inte ska behöva underhåll i form av ommålningar och dylikt. Tanken är att panelen tillåts få färgskiftningar och på så sätt bara bli vackrare med åren, tycker Sarah Segerman.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration