»Trä är ett demokratiskt material«

Trä möter Sami Rintala

Finska arkitekten Sami Rintala skapar inte arkitektur för arkitekturens egen skull. Han menar att byggnadsverk har samma uppgift som konst och strävar efter att ha smutsiga händer och rent samvete.

Sami Rintala, när arbetar du med trä?
– Så ofta som möjligt, särskilt här i norra Europa eftersom det är ett lokalt och naturligt material. Med trä kan man tillverka allt i ett hus, från strukturer och isolering till möbler och inredning.

Hur förhåller du dig till materialet? 
– Jag anser att det tillsynes vardagliga sättet att bygga med trä leder till intressant, oförutsedd och platsspecifik arkitektur. Att arbeta med trä är inte bara det mest logiska, ekonomiska och ekologiska sättet att bygga, det är också det mest intressanta eftersom det tillåter mest improvisation. Trä är ett demokratiskt material.

Du är lärare, vilket budskap vill du ge nästa generation arkitekter?
– Vi behöver fler olika typer av arkitekter. Arkitektur är problemlösning och kan fungera som en pedagogisk pjäs för hela samhället. Den visar hur man kan balansera med fysiska krafter och former i landskapet men också hur man kan uppnå uppgörelser mellan såväl politiska som filosofiska fraktioner. I den meningen har arkitektur samma uppgift som konst.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration