»Materialet är maskinen!«

Trä möter Achim Menges

Achim Menges, professor på fakulteten för arkitektur och urban planering på Stuttgarts universitet, är världsledande inom avancerad datamodellering.

Vad innebär det?
– Vi undersöker olika sätt att tänka kring material genom att använda olika beräkningsmodeller. De mest intressanta möjligheterna för nästa generations arkitekter är att de kan använda datorn som ett gränssnitt mellan den digitala virtuella sfären och den långt mer komplexa fysiska världen. På så sätt kan denna värld, där vi konstruerar vår byggda miljö, ses ur ett annat perspektiv.

Vilken relation har du till materialet trä?
– Jag gillar verkligen trä, av många orsaker men det som fascinerar mig mest är träets komplexa anatomi. Till skillnad från alla andra material är trä inte industriellt producerat för att tillfredsställa kraven från byggsektorn. Trä är en funktionell vävnad som framställs av trädet självt. Om du beräkningsmässigt studerar mikrostrukturen i vävnaden kan du hitta helt nya materialbeteenden och designmöjligheter.

Vilka slags byggnader kan det resultera i?
– Ett exempel är HygroSkin paviljong för FRAC Centre med sina klimatlyhörda ytstrukturer. Där är träet sensorn, motorn och reglerelementet. Med andra ord: materialet är maskinen!

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration