»Det är viktigt att bli involverad i vanlig bostadsutveckling.«

Trä möter Andrew Waugh

Under 2009 färdigställdes Murray Grove i London, det första höga bostadshuset helt byggt av prefabricerade träelement. Pionjären Andrew Waugh berättar om hur Waugh Thistleton Architects för 15 år sedan började forska alltmer om trä och konstruktionsmetoder med låg koldioxidpåverkan.

Vad har varit utmaningarna med att arbeta med trä?

– Utmaningarna är att introducera ett nytt material för en väldigt konservativ industri. Det finns nya sätt att jobba på, inte bara ingenjörsmässigt, utan även arkitektoniskt och i konstruktionsprocessen. Vi utmanar många människors uppfattningar om byggande, framför allt betongindustrin. Det började med hänsyn till miljön, att utforska byggnadsmaterial med låg klimatpåverkan blev en viktig del av vårt arbete. Ju mer vi byggde av trä, desto mer insåg vi att byggprocessen runt materialet var mycket snabbare, renare och med högre precision. Och att den faktiskt alstrade en annorlunda atmosfär, en annorlunda kultur inom byggandet.

Och resultatet?

– Våra byggnader är, enligt min åsikt, bättre och hälsosammare byggnader att bo och arbeta i.

Vad driver er att vara innovativa?

– I Storbritannien har vi inte speciellt starka miljölagar. Vi har alltid behövt argumentera för trä baserat på kostnadseffektivitet. Det har tvingat oss att vara väldigt försiktiga, sparsamma och effektiva med den mängd trä vi använder och hur byggnadsprocessen ser ut. Jag tror att det på många sätt har tvingat oss att utveckla tekniska lösningar som är mer progressiva än många som finns i övriga Europa. Om trä kostar lite mer så har det i Europa ofta gått att motivera med hänsyn till miljölagar. Eftersom vi inte har kunnat använda det argumentet har vi behövt jobba ännu hårdare.

Dalston Works behövde ni klä in helt och hållet med tegel, hade det inte varit önskvärt med synligt trä?

– Absolut, vi vill att man ska kunna uppleva träet, kunna njuta av såväl den estetiska skönheten hos materialet som den bärande kapaciteten hos det. Jag tror att vi enkelt hade kunnat säga: »Nej, det är omöjligt, vi kan inte göra det«, men då skulle vi inte ha byggt en träkonstruktion som är så stor. Det vi har nu är ett högt, kompakt, bostadshus av trä. Det är något som alla kan använda som ett bevis på att det här materialet och den här processen är ett genomförbart alternativ till betong och stål. Det är vad som verkligen är viktigt.

– För oss är det viktigt att bli involverade i vanlig bostadsutveckling och byggande, så att vi inte låter vårt arbete vara en idé i periferin utanför byggindustrin, utan i stället placera oss precis i mitten av den. Och ibland innebär det att vi måste kompromissa med design och ytskikt. Vi har valt att kompromissa.

Vad anser du om prefabricering?

– Grejen med prefabricering är att vi behöver industrialisera hela byggnadsprocessen. Vi bygger hus på samma sätt som vi gjorde för hundra år sedan. Det är på sätt och vis galet. Alla vi pratar med jobbar med den globala bristen på bostäder. Samtidigt har vi en byggnadsindustri som ingen verkar uppskatta. Det spelar ingen roll om det gäller en badrumsrenovering eller att bygga tusen bostäder. Det är fortfarande en mardröm! Vi behöver säga: »Vänta, vad är det som sker? Det här är fel, det här är trasigt och fungerar inte. Vi gör på fel sätt och behöver förändra det. Vi behöver industrialisera processen.« Industriellt producerade bostäder kommer att skapa mer kostnadseffektiva bostäder av högre kvalitet – snabbare.

Vad är fördelarna med KL-trä av lövträ som i Multiply?

– Styrkan. Det är dubbelt så starkt som KL-trä av gran. Det kan argumenteras att det inte är lika elastiskt, men det är väldigt starkt. Det gör att vi även med relativt tunna element kan klara en lång spännvidd. Och det skapar oväntade nya möjligheter! Det medför en ny dimension till arkitekturen som vi kan använda oss av när vi bygger med trä. Vi blandar barr- och lövträ. För mig innebär ett bredare tillgängligt urval av material att arkitekturen kan bli mer spännande.

Multiply är en väldigt rumslig upplevelse, en rätt förvirrande 3d-labyrint vilket är spännande, vad är tanken?

– Det finns många olika tolkningar av Multiply. Vi hade roligt på kontoret när vi skapade den. Men jag tror att det är personligt för var och en hur de upplever att springa omkring i den. Att bygga prefabricerat behöver inte innebära standardlösningar. Vi kan göra saker annorlunda, vi kan ha roligt.

Vad kommer ske nu, vad är målet i framtiden?

– Jag tror att vi behöver utforska gränserna för träbyggande. Vi måste försäkra oss om att vi bygger miljövänligt, minska mängden betong och stål och låta trä vara det dominerande byggnadsmaterialet från och med nu. Sedan har jag min personliga arkitektoniska uppfattning om höga hus. Jag anser inte att det finns fördelar med riktigt höga hus. De skapar inte bra boendemiljöer eller fantastiska städer. Och de skapar inte hållbara städer för familjer att växa upp och bli gamla i.

Notera Andrew Waugh talar vid ett symposium i Stockholm den 8 oktober då Gerhard Schickhofer tilldelas årets Marcus Wallenberg Prize för sitt arbete med att utveckla KL-trä.

Text David Valldeby

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration