»Jobba närmre skogsbruket«

Trä möter Annika Nordin

Annika Nordin, professor i skoglig ekofysiologi vid SLU, är en av författarna bakom nya boken »Som man ropar i skogen«.

Varför bör konstruktörer och arkitekter läsa boken?
– Det är viktigt att förstå debatten om skogen. Hur vi ska använda skogen nu och i framtiden är en fråga som debatteras livligt. De som använder skogen borde vara med i diskussionen.

Vad kan konstruktörer och arkitekter bidra med till debatten?
– De använder ju trä på ett av de mest hållbara sätten. De skulle behöva berätta vilka egenskaper de önskar att trä ska ha för att vara som mest användbart för dem. Om de arbetar närmre skogsbrukarna kan de delge sina önskemål direkt till dem som sköter skogen.

Hur kan utökad kunskap kring skogsbruk och materialegenskaper påverka svensk arkitektur, funktionellt och visuellt?
– Jag tror det finns möjligheter att använda andra träslag än de vanligaste i större skala än för närvarande. Kanske kan vi hämta lite inspiration från Finland? Jag tycker att det där finns fler exempel på offentliga miljöer som inretts med trä på ett nytänkande sätt. Här i Umeå var den nya tågstationen, Umeå östra, en glad överraskning åt rätt håll.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration