Sverige exporterar klimatnytta

Ledare av Mikael Eliasson

ARLANDA–CASABLANCA Jetmotorerna vrålade när planet lyfte för att ta oss till Casablanca och den Trädag som vi var på väg till. Genom morgondiset betraktade jag de böljande skogarna runt Arlanda, en del av de välskötta skogar som ger oss anledning att marknadsföra svenskt trä långt utanför landets gränser. Gränser som inte är ett hinder för den luft som vi delar.

När vi skar igenom de täta molnen och möttes av solen, smakade mina tankar på det faktum att vi importerar koldioxid som våra skogar tar hand om för att bygga upp sin biomassa. Det kändes bra även om resan i sig genererar utsläpp. Det svenska skogsmarks- och skogindustrisystemet ökar sin kollagring varje år, trots att vi avverkar nästan 100 miljoner kubikmeter skog per år. Jag kunde slå fast att skogssverige faktiskt expor­terar klimatnytta. De trävaror vi säljer och den nytta som de representerar i form av kollagring kan våra kunder och mottagarländer tillgodo­göra sig i de livscykelanalyser som dessa trävaror blir en del av.

Väl uppe på molnfri höjd klättrade tankarna vidare till begreppet skyskrapor.Vi bygger idag trähus med höjder som var utopier för bara tiotalet år sedan och planer finns för ännu högre höjder. Oavsett höjd skall det finnas ett tak, en av de viktigaste funktionerna ett hus har. I detta nummer botaniserar vi i takkonstruktioner. Likaså får vi inblick i olika aspekter av byggandet genom innovativa byggnader i Sverige, Finland och Kina. Träbyggandet växer även inom området hållbar utveckling. Fastighetsbolaget Rikshem visar
vägen och har manifesterat sin tydliga inriktning mot ett hållbart samhälle genom att teckna långsiktiga avtal med framstående träbyggare. Framgång kräver mod och handling.

Vi har nu satt igång arbetet med Träpriset 2016. Inbjudningar att delta har gått ut och vi har en fantastisk jury på plats. Vi ser fram mot en spännande och inspirerande tävling!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration