Vi har alltid ett val!

Ledare av Mikael Eliasson

Förväntningar låg i luften på invigningsdagen av Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg. Det är alltid något speciellt med öppningsdagar av mässor då spänningen efter de intensiva förberedelserna släpper och man ser fram mot givande kontakter med besökarna. Denna dag var något alldeles speciellt eftersom H.M. Konungen skulle inviga mässan. 

H.M. Konungen hade aviserat sitt intresse att besöka Trä & Teknikmässan och därvid också sagt ja till att inviga densamma. Det blev en intensiv heldag på mässan för Sveriges kung, som har ett uttalat genuint intresse för klimatet, skogen och vad den kan användas till. Fokus för detta besök var främst att få en inblick i och diskussioner om träbyggande. H.M. Konungens besök var uppskattat och inspirerande för utställare och deltagare. Ett nytt och viktigt inslag på mässan var leverantörer av träkomponenter och träbyggsystem, vilket bekräftar en snabbt framväxande träbyggindustri.

När detta skrivs har precis valresultaten presenterats. Resultaten av ett val som präglats av de stora samhällsutmaningar vi brottas med. Klimatet är en av frågorna vilken genom sommarens extrema torka och värme lyfts upp bland de mer prioriterade. Integrationen är också en av toppfrågorna och leder in på flera andra viktiga områden som exempelvis byggande och boende, utbildning och vård. Det glädjande är att det var ett relativt högt valdeltagande vilket visar att de allra flesta av oss tar demokratin på allvar och tar vårt ansvar genom att utnyttja vår rätt att rösta. Det parlamentariska läget är utmanande.    

Nu tar vardagen vid och landet ska lotsas vidare i en tuff omvärld och med en lågkonjunktur på lur. För att klara att fortsätta skapa samhällsnytta, bidra till ett bättre klimat och generera exportvärdet måste våra företag ges förutsättningar för en konkurrenskraft som står sig internationellt. Den träindustri som H.M. Konungen fick stifta bekantskap med vid sitt besök på Trä & Teknik både kan och vill bidra till att möta samhällsutmaningarna kring byggande, klimat och sysselsättning. Ett lätt val!   

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration