Med siktet inställt på Mittens rike

Ledare av Mikael Eliasson

Planet gick ner mot Beijing. Morgonsolen sken från en molnfri himmel och strök ett blekt novemberljus över megastaden. Luften kändes klar och gav en förnimmelse om att något var på väg att kunna bli lite bättre. Under dagen var ett rundabordsmöte inplanerat med MOHURD (The Ministry of Housing and Urban-Rural Development), ministeriet som är ansvarigt för byggstandardisering och som även ska föra ut policyn om ett klimatmässigt byggande. 

Under en vecka i oktober besökte en delegation från MOHURD Europa för att studera modernt träbyggande och det arbete som träbranscherna i Sverige, Norge, Finland och Österrike gemensamt drivit inom ramen för European Wood. Efter nära 15 års arbete i Kina har European Wood bidragit till att landet i dag har en basstandard för trä i konstruktioner. 

För 20 år sedan var det förbjudet att bygga med trä i Kina. 2015 introducerade MOHURD en ny policy för att intensifiera det urbana träbyggandet, minska klimatpåverkan samt öka industrialiseringen av byggandet. Det har varit ett intensivt arbete med att utveckla standarder och regler. Då vände de sig till oss för att ta del av vår erfarenhet och kunskap om industrialiserat träbyggande. Kina är världens största konstruktionsmarknad och har de senaste decennierna byggt infrastruktur, bostäder, kommersiella och publika byggnader i ett rasande tempo. Miljö- och klimatfrågorna får en alltmer central roll i utformningen av det framtida kinesiska sam-hället. Dagen efter rundabordssamtalen genomfördes ett seminarium på temat högt trähusbyggande. Föreläsare från Europa delade med sig av sina kunskaper och gav inspiration för det fortsatta arbetet med att introducera ett träbyggande på höjden i Kina. 

Under dagen introducerades MOHURD:s nya handbok för KL-trä. Det är, i princip, en direkt översättning av KL-trähandboken som Svenskt Trä lanserade 2017. För att nå våra klimatmål globalt måste vi sikta högt. Med tanke på IPCC:s senaste rapport är det viktigt att prioritera. Vårt arbete inom ramen för European Wood med fokus på ett ökat träbyggande på världens största konstruktionsmarknad är ur ett globalt klimatperspektiv alltså mitt i prick.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration