Träbyggande bidrar till klimatnyttan

Ledare av Mathias Fridholm

Sommarens stora begivenhet, för dem som är intresserade av samhällsutveckling, är Almedalsveckan. Tusentals seminarier dukas upp som ett smörgåsbord för den åsiktshungriga, och det råder ingen brist på debattvilja och engagemang. Förra årets vanligaste tema var integration men i år var det fler än 700 evenemang som på något sätt handlade om hållbarhet. Skogsindustrierna, Sveriges Träbyggnadskansli och Svenskt Trä var alla på plats och hållbarhetsfrågan gick naturligtvis som en röd tråd genom alla de seminarier vi deltog i.

Skogsindustrierna var först ut med att presentera en studie om den klimatnytta som skogsindustrin och dess produkter bidrar med. Det visar sig, trots mycket försiktiga beräkningar, att skogarnas upptag av koldioxid och de positiva effekter man får när man byter ut fossilbaserade material eller material med höga koldioxidutsläpp mot trä eller träfiberbaserade material är mycket stora. De är rent av så stora att de nästan motsvarar hela Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Man brukar prata om många bäckar små för att lösa klimatfrågan. I det här fallet pratar vi dock om en gigantisk flod av klimatnytta. 

Att bygga med trä är en central del för att maximera potentialen av skogens klimatnytta. I trähus lagrar vi koldioxid under långa tidsperioder samtidigt som nya träd ersätter de gamla och fortsätter sitt upptag. Dessutom är utsläppen i tillverkningsprocessen betydligt lägre för trä än för andra byggmaterial.   

Att budskapet om trä som det nya, moderna byggmaterialet har fått fäste märktes verkligen i de tiotal seminarier som Sveriges Träbyggnadskansli och Trästad arrangerade tillsammans i Almedalen. Paneler bestående av politiker, byggherrar, konstruktörer, arkitekter och trä­industrin vittnade alla om den medvind som industriellt träbyggande upplever. Det beror inte bara på materialets fantastiska klimategenskaper utan även på de faktum att trä förbättrar arbetsmiljön på byggarbetsplatsen, förkortar byggtiden och minskar transportbehoven.

Samma vecka besökte statsminister Stefan Löfven Stora Ensos nyöppnade fabrik för KL-trä i Grums. Där passade träindustrin på att överlämna en färdplan för industriellt träbyggande i Sverige. Det är ett erbjudande från industrin till samhället som förutom det som redan nämnts inkluderar exempelvis ökad sysselsättning i glesbygden. Statsministern mottog färdplanen och betonade vikten av byggsektorns omvandling.

Ja, det var i sanning en händelserik sommar för oss som jobbar med träbyggande! Nu är det höst och nu tar vi nya tag för att kunna leverera mot våra ambitiösa planer.

Läs Skogsindustriernas rapport: bit.ly/skogklimat

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration