Vi bygger en ny industri

Ledare av Mikael Eliasson

Varberg, Sverige Februarimorgonen var kall och klar då vi strax utanför Varberg närmade oss Värö Bruk som är en del av Södra. Vita ångplymer steg från skorstenar, och timmerbilar ilade in och ut genom grindarna för att förse massabruk och sågverk med råvara. Anläggningen är ett bra exempel på ett bioraffinaderi där skogens råvara blir till pappersmassa, trävaror, biopellets, fjärrvärme, el och en mängd andra biprodukter. Värö är ett av Sveriges flera stora bioraffinaderier vilka är basen för en fortsatt utveckling av bioekonomin.

Ett nytillskott till produktfloran från anläggningen blir korslimmat trä, KL-trä. Detta är en av flera anläggningar som nu är under uppförande, investering eller aviserade. Bara inom några år bedöms produktionen närma sig en kvarts miljon kubikmeter. En utredning från Linköpings universitet visar att dagens omsättning om knappa 20 miljarder kronor runt 2025 ökat till cirka 40 miljarder, och den slog fast att träbaserade byggsystem då kan ha en marknadsandel på 50 procent av bostadsbyggandet. Anläggningen i Värö kan, med sin logistiska placering, bidra till exporten av byggprodukter. 

Strax före årsskiftet invigde Lindbäcks bygg sin nya »state of the art«-anläggning i Piteå. Någon dryg mil från Värö bygger Derome-koncernen en helt ny anläggning för bostadsproduktion. Även Setra bygger en ny KL-fabrik. Dessa tre exempel är ytterligare bevis på den starka tillväxt som sker inom den nya industri som växer fram.

Vid sidan av industrin talar också politiken trä. I den nya propositionen Politik för gestaltad livsmiljö lyfts träets stora potential fram, både när det gäller export och byggande. Träets koppling till arkitektur, form och design lyfts fram med tydlighet, vilket ger en ny kraft till vår växande industri och export.

Nästan dagligen ges exempel på nya initiativ, projekt, produktionsanläggningar och samarbeten vilka alla är en del av en innovativ och växande träbyggsektor som bidrar positivt till en effektivare byggsektor, ett bättre klimat samt sysselsättning. Vi bygger en ny industri!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration