Med ny teknik optimerar vi värdet

Ledare av Mathias Fridholm

»Förbannade korkskallar«, skrek han och sedan la han på.

För en tid sedan fick jag ett rätt obehagligt telefonsamtal från en person med mycket starka åsikter om svensk skogsindustri. Personen ansåg bland annat att svenska sågverk gör våld på den svenska skogs­råvaran. När han sedan i samma andetag diskrediterade alla politiker, media, företag och forskare insåg jag att möjligheterna till en sansad diskussion var obefintliga. Jag kände mig hastigt och mindre lustigt indragen i de sunkiga träsk som idag främst förekommer på sociala medier och som drivs av personer som egentligen inte har något intresse av sakliga meningsutbyten.

Samtalet var otrevligt, men det fick mig också att fundera kring kärnfrågan: Hur mycket kunskap finns det om hur vi jobbar med att ta hand om den skogsråvara som kommer in till våra svenska sågverk?

Sågverksindustrin i Sverige är extremt diversifierad. Allt från mindre familjesågverk till stora enheter på våra börsbolag. Små sågverk nischar sig mot specifika produktsegment med mer komplexa produkter. Stora sågverk måste, som
i alla andra branscher, ha högt fokus på produktivitet om man ska ha någon chans att konkurrera på den internationella marknaden.

Fokus på volymsutbyte är högt. I framtiden vill vi kunna bygga fler hus på samma antal träd. Men VÄRDEOPTIMERING är minst lika betydelsefullt. Varje planka har unika egenskaper och ska användas där de gör bäst nytta och genererar mest värde. Möjligheterna till värdeoptimering har ökat ordentligt de senaste åren med ny teknik.

Låt mig ge ett konkret exempel på hur vi kombinerar gammal virkeskunnskap med modern teknik: Det är välkänt att kärnvirke av furu har en hög naturlig beständighet. Idag kan vi med hjälp av röntgenteknik plocka ut stockar med stor andel kärnved och leverera det till exempelvis fönsterindustrin som har behov av dess produkter. I andra applikationer plockar vi ut stockar som vi vet kommer att ge virke av en hög hållfasthet för att leverera till limträindustrin.

I framtiden kommer röntgentekniken för stockar att utvecklas ytterligare. I ett nytt forskningscenter i Skellefteå kommer den modernaste röntgentekniken inom sjukvården att appliceras på stockarna som går in i våra sågverk. På så sätt vill vi eftersträva att varenda stock används på bästa möjliga sätt – både från ett volyms- och värdeperspektiv! Rätt timmerstock - till rätt användningsområde - med högsta värde!

Det är bra för klimatet, samhället, ekonomin, exportindustrin, välfärden och välbefinnandet…

Bara en korkskalle skulle kunna argumentera emot detta!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration