Dina val i samtiden bygger framtiden

Ledare av Mikael Eliasson

Det snöblandade regnet piskade ansiktet när jag gick mot Münchenbryggeriet, och årets Bioekonomiskt forum. En mötesplats för att diskutera utvecklingen av hållbar ekonomi. Innovation och träbyggnad stod på dagordningen. Under dagen släppte professor Staffan Brege, Linköpings Universitet, sin färska rapport om hur träbyggandet kan utvecklas till 2025. Den är ett svar på de stora utmaningar samhället har vad avser byggande, klimat och sysselsättning. Resultaten visar att det är fullt möjligt att ha en 50 procentig andel trä i flervåningsbyggandet redan 2025. 

Under en nära 20 årig utvecklingsperiod har helt ny industri vuxit fram vilken nu kan bidra till att möta utmaningarna med kunskap, effektivitet och hållbarhet. Bidraget till de regioner där dessa industrier är förlagda eller planeras, är betydande i termer av värdeskapande och sysselsättning. Internationellt har Sverige en tätposition vad avser industriellt träbyggande och intresset för vår erfarenhet och kunnande är stort. 

Basen för en fortsatt utveckling av bioekonomin är vår skog som täcker 70 procent av landytan. Skogen växer årligen med 120 miljoner kubikmeter. Det är lika mycket som en fyra meter hög och tre meter bred rundvirkestrave utmed Sveriges hela längd, 160 mil. När träden växer via fotosyntesen absorberar de koldioxid och kolet binds i uppbyggnaden av trä. När trä avverkas och går in i exempelvis byggnader fortsätter vi att binda kolet. 

Vi avverkar bara 75 procent av den årliga tillväxten och vårt skogsförråd ökar år från år. Tillväxten i framtiden kommer att öka liksom våra möjligheter att avverka och göra produkter. Vår skog bidrar till att förse en växande global bioekonomi med förnybara produkter antingen det gäller tak över huvudet, kläder på kroppen, något att läsa, att sköta hygien eller få värme. För att citera temat för det 50 års jubilerade Träpriset där vi mer blickar framåt istället för bakåt; Dina val i samtiden bygger framtiden.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration