Kris i folkhemmet

Ledare av Mikael Eliasson

STOCKHOLM, SVERIGE Jag klev ut i den bitande januarikylan. Framför mig låg Riddarfjärden, istäckt och vit, som fond till Söders klättrande stadsbild. Bakom mig slog porten till Stadshuset igen och satte punkt för den högtidliga examensceremoni som jag fått förmånen att närvara vid. Polismyndigheten hade just fått 170 nyexaminerade och efterlängtade poliser!

Ledorden från ceremonin var att tjäna medborgarna och att ta ansvar. I en komplex tid med stora utmaningar ställs allt högre krav på våra viktiga samhällsfunktioner. Polisen är den myndighet som på ett högst brutalt sätt får ta emot kvittot, i form av hot, stenkastning och skjutningar, på en havererad integrationspolitik. Dessa angrepp sker nästan uteslutande i de miljonprogramsförorter som därmed bokstavligen får klä skott för misslyckandet.

Dessa områden med sin vällovligt rationella gestaltning blir därmed synonymt med missanpassning och hopplöshet. För att ytterligare spä på problematiken så är det här som bostadsbristen är som mest synlig eftersom byggandet inte kan möta de behov som vi har, både akut och långsiktigt. En allt tydligare polarisering och segregering är resultatet vilket driver samhällsutvecklingen i en farlig riktning.

Att skapa ett väl fungerande och hållbart samhälle bygger på att alla bidrar och tar sitt ansvar. Kärnan i vårt lands förmåga att leverera välstånd, utveckling och inte minst ett innovativt klimat är vår demokratiska tradition, en transparent och effektiv förvaltning, tillit samt en ansvarsfull marknadsekonomi.

Än finns det tid och kraft att förhindra en oönskad utveckling men det kräver både resoluta åtgärder för att bygga bort bostadsbristen och en tydlig långsiktig strategi för ett hållbart samhällsbyggande. Vi måste varje dag fråga oss vad vi kan göra för att bidra.

Det träbaserade byggandet har ökat de senaste 20 åren och tillfört nytänkande, konkurrens och hållbarhet till byggsektorn. Adderar vi därtill en allt mer utmanande, kreativ och socialt medveten arkitektur når vi långt.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration