Urbaniseringen skapar möjligheter

Ledare av Mikael Eliasson

SOLNA På väg från Solna in till Stockholm passerar jag genom Norra Stationsområdet där byggkranarna står tätt. Om än blygsamt, ett exempel på en mycket tydlig global trend – urbanisering. Fenomenet är naturligtvis inget nytt men i många regioner är det oerhört påtagligt och sker i ett accelererande tempo – så även i ett till synes glesbefolkat land som Sverige. Sverige är det land i Europa som har den snabbaste urbaniseringen! Resultatet av detta är naturligtvis ett ökat byggnationsbehov.

Under FN:s World Urban Forum, som samlade 25 000 personer från hela världen den 5–11 april i Medellín, Colombia, stod byggandets alla aspekter i fokus. Varje månad växer våra städer med sex miljoner människor. En utveckling som skapar tillväxt, men också bidrar till utslagning och miljöförstöring. Även om det rent resursmässigt är bevisat effektivt att bo urbant så kvarstår utmaningen att vi måste utforma dessa nya miljöer på ett hållbart och social sätt.

Svenska byggföretag har kommit långt när det gäller att utveckla det industriella byggandet med byggsystem och färdiga rumsvolymer i trä för flerbostadshus. Detta lyfte regeringen och Boverket fram i Medellín under rubriken »Ny byggteknik som bidrar till ett bättre klimat«. Temat för den svenska utställningen under forumet var »Innovation systems for Growing Cities«. Här visades exempel på att trä är ett lätt och starkt material som passar bra för industriella system. Tillverkningen sker i fabrik och byggnaden monteras ihop på plats.

Under ett möte med min danska kollega Bjarne Lund Johansen, vd för Dansk Traeinformation, underströk han att de flesta nya förskolor och skolor i Köpenhamn uppförs av trä, eftersom materialet upplevs som »varmt och omhändertagande«. I det här numret av Trä! konstaterar vi att det inte bara är i Danmark som materialet används av den anledningen. Vidare skriver strategen Martin Palacios från localgrowth.se en krönika om urbaniseringens utmaningar och möjligheter och du får stifta bekantskap med flera olika typer av urban bebyggelse. Trevlig läsning!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration