Kinesisk visdom visar vägen

Ledare av Mikael Eliasson

SHANGHAI, KINA Blicken gled över det stora utställningsområdet i Shanghai medan jag gick mot den utställningshall där vi, Svenskt Trä, hade vår monter inom ramen för den årliga möbel- och inredningsmässan FMC. I utkanten av området tornade en mycket karakteristisk byggnad upp sig, den kinesiska paviljongen från världsutställningen 2010 som nu inrymmer ett konstmuseum.

I takt med att den ekonomiska utvecklingen gett utrymme kan kinesisk arkitektur och design visa upp en imponerande kreativitet och ny­skapande. I vår monter kunde vi presentera nio möbler/möbelgrupper tillverkade i svensk furu. Dessa var designade och tillverkade av större kinesiska möbelföretag. Möblerna var resultatet av ett strategiskt samarbete med »China National Furniture Association«. Det fantastiska var att hela processen, från det att vi i slutet av maj kom med förslaget till dess att möbel­företagen levererade sina produkter, inte tog mer än cirka tre månader. Den tuffa kinesiska ekonomin fostrar företagen och bara de med tillräcklig konkurrenskraft och entreprenörs­anda överlever. 

Trots att tillväxten i Kina har avtagit så har den ekonomiska utvecklingen lyft flera hundra miljoner människor ur fattigdom. Det har skapat ett stort behov av alla slags råvaror och energi. Kina har exempelvis utvecklats till världens näst största importör av trävaror.  De kinesiska myndigheterna är väl medvetna om vad en ökad ekonomisk utvecklig innebär i form av en ökad klimatbelastning. Av det skälet har man nyligen antagit en policy avseende gröna byggmaterial, vilket är viktigt i ett land som är världens största konstruktionsmarknad. Trä intar naturligtvis en speciell roll och man vill tydligt öka träbyggandet.

Medan jag provsatt en av de kinesiskt designade och tillverkade möblerna av svenskt trä funderade jag på varför inte Sverige, som ju är ett betydelsefullt skogsland och därtill utmålar sig som klimatmässigt ansvarstagande, inte sedan länge antagit en tydlig strategi för ett ökat träbyggande.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration