Kunskap är grunden för hållbar utveckling

Ledare av Mikael Eliasson

Flaggorna smattrade i havsbrisen som letade sig uppför gator och gränder i medeltidsstaden, där tusentals människor trängdes på väg mellan det rika utbudet av seminarier, debatter och »åsiktsstånd«. Hansa-staden Visby var förvandlad till den årliga politiska åsiktsmarknaden Almedalen. En unik företeelse i världen och något att vara stolt över! Det är den yttersta formen av ett fritt, demokratiskt och öppet samhälle. Ett samhälle som de allra flesta människor aldrig får eller kommer att kunna komma i närheten av. 

De tre ledorden som för mig betecknade dagarna var hållbarhet, integration och byggande. Det finns en tydligt ökande förståelse för kopplingen mellan byggandet och hållbarhet, läs: klimatpåverkan. För att citera ordföranden i miljömålsberedningen, Anders Wijkman, vid seminariet som presenterade KTHs och IVL Svenska Miljöinstitutets utredning av klimat-effekterna vid byggandet av trähusen i Strandparken, Sundbyberg; »Att inte använda trä är korkat«.

Vid Skogsindustriernas egna seminarium redovisade Stockholm Environment Institute sin studie av bioekonomi (hållbar ekonomi baserad på förnyelsebara råvaror), vad den betyder i dag och hur vi kan få den att växa fram till 2050. Ett ökat träbyggande är en hörnstolpe i den utvecklingen.  

Ett seminarium som gjorde intryck på mig var unga människors syn på hållbar, cirkulär ekonomi. Närmare 80 procent av våra unga medborgare vill delta i en sådan, men kunskapen om hur man kan bidra är låg. Vi har därför ett ansvar för att öka kunskapen inom alla områden om vad vi kan göra både som individer och som kollektiv. En viktig del är byggsektorn, speciellt som byggandet måste öka för att ge bostäder och infrastruktur till landet.

Vi inom träindustrin har ett speciellt ansvar för att både öka kunskapen om trä på djupet och att se till att den nya generationens arkitekter, konstruktörer och byggare får kunskap om trä och träkonstruktion. Det är därför glädjande att kunna berätta att Chalmers i sam-arbete med Svenskt Trä och TMF inrättar en professur med tydlig träprofil. Kunskap bygger hållbarhet.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration