Hållbar helhet

Ledare av Mikael Eliasson

Människor strömmade in på Stockholmsmässan för att ta del av Nordens största inrednings- och designmässa, Stockholm furniture & light fair. Väl inne möttes de av en stimulerande och inspirerade mångfald av möbler och inredningsprodukter. Det fanns också ett påtagligt intresse från arkitekter bland besökarna eftersom helheten gör sig alltmer påmind, det vill säga miljöer där huskropp och inredning integreras för att nå bästa funktion och ger låg klimatpåverkan i såväl det offentliga rummet som i interiörer.

I ett näringsliv som utgörs av en allt större andel tjänsteföretag så kommer den största klimatpåverkan från de lokaler man nyttjar samt tjänsteresor. Många företag vill tydliggöra sitt ansvar för en hållbar utveckling. De är därför måna om att välja rätt kontor inklusive inredning ur ett klimatperspektiv och satt i en helhet med målet att verka för en hållbar utveckling. 

Den svenska möbelindustrin är framgångsrik, i synnerhet den del som riktar sig till offentliga och kommersiella miljöer. Positionen bygger på bra ergonomi, god design, medvetenhet om klimatpåverkan, smarta koncept samt en effektiv tillverkning. Intressant är att notera hur inredning fö rsåväl den offentliga som hemmamiljön flyter ihop. Nya sätt att arbeta, ökad digitalisering och urbanisering ger krav som driver utvecklingen. Vid denna mässa fanns också tydliga koncept för återbruk av uttjänta möbler men också nytillverkning som tar fasta på att produkterna måste få en längre livslängd genom att förenkla återbruk, reparation och materialåtervinning. 

Träinslaget var generellt påtagligt i produkterna men också i utställarnas monterbyggen för att understryka hållbarhet och naturlighet. Från Svenskt Trä vill vi speciellt peka på några objekt. Installationen »framtidsby« som arkitektur- och designkontoret Neri & Hu, tillika årets Guest of Honour, utformat i form av en huskropp i massiv, svartbetsad furu med en mångfald av olika rum med designobjekt mötte dem i ankomsthallen och omslöt dem i en närmast sakral känsla och ett lugn i den för övrigt pulserande mässan. Den populära Designbaren i entréplanet, designad av Anderssen & Voll hade en japanskinspirerad inredning uppbyggd av ren furu och gran. Att tänka integrerat vid val av material, utformning av funktion och gestaltning ger en hållbar helhet.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration