Fokus på framtiden

Ledare av Mikael Eliasson

SHANGHAI Planet landade med en lätt duns efter nära tio timmars flygning från Helsingfors till Shanghai. Det var den 10 december 2013 och dagen för Svenskt Träs event »Sino-Swedish Wood Day«, en av två konferenser som Svenskt Trä arrangerade under 2013 för att på bredden öppna upp den allt viktigare kinesiska marknaden. Väl ute från terminalen kändes luften nästan klar, vilket var överraskande eftersom stora delar av östra Kina, bara några dagar tidigare, legat insvept i ett av de värsta och mest omfattande smogangreppen som förekommit. Detta upplevdes av många som rent apokalyptiskt och blev en tydlig och omskakande påminnelse om de svåra klimatproblem som Kina måste hantera. Därför kändes det extra aktuellt att konferensen, vilken i huvudsak fokuserade på design, även förmedlade budskapet om de positiva klimateffekter som en ökad träanvändning medför.

Trots att det finns negativa sidor av den imponerande omvandling och snabba utveckling som nu sker i det kinesiska samhället bjuder förändringarna på en sprakande kreativitet och mångfald som saknar motstycke. Den intressanta men oheliga blandningen av planstyrd statskapitalism och en i det närmaste extremt entreprenöriell marknadsekonomi driver utvecklingen snabbt. Konkurrensen är oerhört hård varför kostnadseffektivitet och produkt­utveckling, vilket även inkluderar design, går hand i hand, även i mindre företag. Medvetenheten om de ökade kraven ur ett uthållighetsperspektiv genomsyrar tänkandet alltmer. 

Forsknings- och utvecklingsfrågor är högt prioriterade i Kina. Man arbetar systematiskt med att bygga nätverk och fånga in kunnande från andra länder. Det Wood Center som Svenskt Trä etablerat tillsammans med Jia Tong-universitetet i Shanghai är ett exempel på detta. Jia Tong-universitetet söker idéer och arbetssätt som ökar kreativiteten och påskyndar ett mer innovativt sätt att arbeta med utveckling.

I detta nummer av Trä! kommer vi att kunna ta del av de framtidstankar som sysselsätter forskningen. Ett intressant spår är att kunna »odla fram« produkter och arkitektur.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration