Trä bygger demokrati

Ledare av Mikael Eliasson

Spikpistolerna smattrar och det sjuder av aktivitet i den stora lokalen i centrala Växjö. Sedan några månader producerar vida här moduler för studentboenden. Det är ett exempel på hur medvetna och progressiva kommuner tar sitt ansvar för samhällsplanering, regional utveckling och klimat. En marknads-orienterad, effektiv trä- och träbyggindustri bidrar med produkter och kunnande. Fabriken 

i Växjö är ett exempel på vårt sätt att arbeta, vilket bygger på demokrati, marknadsekonomi och samarbete mellan näringsliv och samhälle.

Våra demokratiska traditioner och ett mångfacetterat näringsliv är två av förklaringarna till att Sverige i flera år har legat topp tre på det globala innovationsindexet och 2016 kom upp på andra plats. Sverige och ett fåtal andra länder i världen kan göra anspråk på att ha en lång, obruten historia av demokrati. Även om det kanske inte går att jämföra med dagens mått så har vi haft en representativ demokrati ända sedan ståndsriksdagens tillblivelse.

Tillsammans med tydlig äganderätt, lag och demokratiskt styrd statsförvaltning fostrades värderingar och ett styressätt som lagt grunden för dagens samhälle, låt vara att vi är på väg att tappa bort ett unikt arv av oförvitlig statsförvaltning. Ett fritt näringsliv har därtill bidragit med utveckling, entreprenörskap, och innovationskraft. 

Det var skogen tillsammans med järnmalmen som gav oss plats i världshandeln. När ekonomin förändras mot ökad hållbarhet växer bokstavligen betydelsen av vår skog och bioprodukter. Äganderätten som ger flera hundratusen ägare långsiktiga engagemang har bidragit till ett svenskt skogskapital som står starkt för framtiden, till skillnad mot länder där statskontrollerade skogar lett till korruption, dålig skötsel och överavverkning.

När Kina, världens näst största ekonomi, vill utveckla sitt skogsbruk och sin byggsektor för att bidra till ett mer hållbart samhälle bidrar Sverige med kunnande om privatskogsbruk och industriellt träbyggande och innovations-system. Trä bygger demokrati!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration