Härligt förnyelsebart!

Ledare av Mikael Eliasson

GILLBERGA BY Solen värmde rejält en morgon i juli då jag arbetade mig fram över en plantering som jag anlagt året innan. Uppgiften var att ta bort ogräs runt de plantor jag satt. Vissa plantor var redan nära halvmetern och inom några år skulle de vara en del av en fin ungskog.

Medan jag strök svetten ur pannan svepte jag med blicken över området, förbi de »evighetsträd« och »högstubbar« som lämnats och som är till nytta för den mångfald av svampar, växter, insekter och djur som vi har i skogen. När jag fortsatte med mitt rensande gick tankarna till de träd som avverkades för drygt ett år sedan. Virket från dessa sitter nu antagligen i olika nyuppförda byggnader, till och med så långt bort som i Japan. Möjligen står en hantverkare i Algeriet just nu och tillverkar ett fönster av »mina träd« och en semesterfirare i Sverige använder kanske virket till ett nytt uthus? Och om dryga 50 år står nytt virke i skogen att bygga av.

Det händer mycket inom träbyggnation just nu och i det här numret av Trä! tar vi en titt på massivträbyggande. Vi får en inblick i österrikiskt träbyggande då vi besöker arkitekten Hermann Kaufmanns firma för att se hur de skapar och konstruerar attraktiva och funktionella byggnader. Vi tar reda på vilka krav de ställer på arkitektur och på produktionsflödet, ända från sågverken – och hur dessa idéer skulle kunna användas i Sverige.

Att trä har en positiv inverkan på oss finns det många vittnesbörder om. Det finns ett allt större intresse av att använda trä i olika former av vårdbyggnader. I reportaget »Läkande arkitektur« får vi ta del av erfarenheter från byggandet av vårdkliniker i Storbritannien och Danmark. Ljud är en av de viktigaste komfortfaktorerna i byggnader varför vi i detta nummer har hörsammat detta faktum och lyssnar in ny kunskap och nya uppdaterade byggregler.

Vi får också ta del av två spännande personers tankar om trä. Dels Magdalena Andersson som är landshövding i Västerbotten och ordförande i Trästad samt Annika Nordin, professor i skoglig ekofysiologi vid SLU, som berättar vad arkitekter och konstruktörer skulle vinna på att jobba närmare skogsbruket.

Trevlig läsning!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration