Hållbart byggande nu!

Ledare av Mikael Eliasson

Majsolen skiner på en skog av byggkranar längs Norra Stationsgatan där Solna och Stockholm möts. Järnvägsspår och E4:an byggs över för att ge plats åt kontor och bostäder i de växande städerna. Spektakulära bostadsprojekt skjuter upp som utropstecken mot den klarblå himmeln. Dessa utropstecken har i media omvandlats till osäkra frågetecken i spåren av skärpta bolåneregler och en mättad marknad för exklusiva bostadsprojekt. Samtidigt finns det en bred politisk enighet om vikten av att lösa bostadsbristen som finns över hela landet men i helt andra segment än de som betecknas som en byggkris i media. 

Bostadsbyggande är ett komplext område som på olika sätt är beroende av en tydlig, konsekvent och proaktiv politik både på riks- såväl som på kommunal nivå. Konsekvenserna av att Sverige inte tycks kunna lösa frågorna med att få igång ett ökat byggande där det behövs, och för dem det behövs, spär på segregationen. I många områden ger den tyvärr grogrund för en svart bostadsmarknad där kriminella element ges spelutrymme. Vidgar vi i detta sammanhang begreppet hållbart från att inte bara handla om klimatutmaningarna och val av byggmaterial så kan vi konstatera att situationen definitivt inte är hållbar och utan en proaktiv politik förvärras situationen.

Sverige är ett rikt land med förutsättningar att ta sig an även denna fråga. Skall vi behålla tätpositionen som ett innovativt föregångsland krävs det att plattformen för detta är hållbar. Ett av de viktigaste elementen i denna plattform är utbildningssystemet som skall ta tillvara alla våra ungas resurser och skapa det kunskapssamhälle som bidrar till innovationsklimat som ger starka och konkurrenskraftiga industri- och tjänstesektorer. Goda och trygga boende- och skolmiljöer är förutsättningar för elever att lära och utvecklas. 

Svensk träbyggindustri ökar stadigt sin andel av samhällsbyggarsektorn och erbjuder alter-nativ till det traditionella byggandet genom att det är resurseffektivare, ger väsentligt lägre klimatavtryck och minskar polariseringen. 

Bygg hållbart NU!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration