Trä bygger och bär kultur som förenar

Ledare av Mikael Eliasson

STOCKHOLM Äntligen är det sommar! Solen tar för sig och naturens egen fabrik av förnyelsebart byggmaterial, trädens fotosyntes har startat. Processen går för högtryck och kommer under året att leverera 100 miljoner kubikmeter råvara! Svenska sågverk använder en del av denna råvara och merparten av de sedan färdiga trävarorna exporteras, bland annat till Japan.

Sedan cirka 20 år är svenska sågverk viktiga leverantörer till den japanska marknaden. Det har varit mycket fostrande för vår industri att ta del av de kompromisslösa kvalitetskrav som de japanska kunderna ställer. Även om det finns stora skillnader mellan våra kulturer så finns också likheter – som känslan för trä, synen på affärer och inte minst tron på långsiktiga relationer.

Japans kultur och genuina kvalitetstänkande har format ett hyllat och världsledande formspråk. Vi är därför glada över att presentera den internationellt erkände arkitekten Kengo Kuma, som har djupa rötter i den japanska designkulturen, i detta nummer av Trä!

I takt med att vi utvecklar vårt svenska träbyggande utvecklas också tillverkningsprocessen, vilken leder till en högre prefabriceringsgrad. Ur ett gestaltningsperspektiv höjs dock ofta negativa röster mot denna utveckling. Därför känns det extra roligt att visa objekt där just tillverkningsprocessen bidragit till att skapa arkitektonisk höjd.

Vi spanar också på två internationella projekt, Woodcube i Hamburg och Bergs studentby i Trondheim, där urbaniseringen och klimatfrågan stått i centrum för utformningen. Missa inte heller reportaget »Det digitala snickeriet« där vi får en inblick i hur digitalt baserad bearbetning används i morgondagens träverkstad.

Avslutningsvis vill jag önska alla läsare en skön sommar. Förhoppningsvis tillbringas en del av den i våra fantastiska skogar, där den ljudlösa produktionen av vårt enda förnyelsebara byggmaterial pågår.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration