Med ny teknik optimerar vi värdet

Ledare av Mathias Fridholm

Träets egenskaper, som att det bland annat stärker vårt välbefinnande, har jag avhandlat i tidigare ledare. Men visste du att trä också har en viktig roll att spela för att bidra till lycka och framgång? Då tänker jag inte på lönsamma träförädlingsindustrier eller vackra träbyggnader. Nej, jag tänker på talesättet »ta i trä« som ju används för att förhindra att högre makter ska föra otur med sig. Hur kommer det sig då att trä har fått spela denna viktiga roll i svensk folktro? Ja, inte bara i svensk, även på engelska betyder »knock on wood« ungefär samma sak.

En liten sökning på nätet ger vid handen att det kan finnas en rad förklaringar till detta. Innan kristendomen fick fäste i Sverige trodde man att andar och gudar levde i träd. Ville man ha deras uppmärksamhet och skydd var det naturligt att man knackade på trädstammen. Andra teorier beskriver det som att man slog på träden för att bullra och skrämma bort de onda makterna. Efter att den kristna tron gjort sitt intåg blev i stället träkorset en skyddande symbol. Genom att ta på ett träkors fick man det beskydd man behövde från Gud. På medeltiden förekom handel med små träbitar som påstods komma från det kors som Jesus bar. Huruvida det fanns någon sanning i detta eller om det var en tidig version av oseriös reklam, det får vi låta vara osagt. Just själva knackandet på trä har också givit upphov till många historier om människor som har gömt sig i träbyggnader för att undkomma fiender och ovänner. Genom att skapa olika koder i knackningen visste man om det var vän eller fiende som stod utanför dörren. Det visar sig alltså att träets akustiska egenskaper verkligen har kommit till nytta genom historien!

För att avsluta ämnet vill jag också påminna om Amii Stewarts hit »Knock on Wood«. Den har kanske inte så mycket med skrönorna ovan att göra, men vem behöver inte bli uppiggad av lite discodans i dessa tider?

Svenskt Träs största evenemang, Träprisgalan, gick av stapeln den 2 december på Berns i Stockholm. Vinnaren utsågs under högtidliga former, och i detta nummer kan du läsa mer om det vinnande projektet och juryns motivering. Den stora spridningen bland nominerade projekt visar att träbyggandet står starkt och gör framsteg inom alla typer av byggnader. Det är en utveckling att vara stolt över.

Slutligen vill jag bara önska alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Nu ska vi alla hålla oss friska och krya, och så ska 2021 bli året då social distans successivt övergår till social närhet. Ta i trä!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration