En grundläggande kärlek till materialet

Ledare av Mathias Fridholm

I år tog jag över som ny chef för Svenskt Trä. De senaste 20 åren har jag jobbat med försäljning och marknadsföring av trä som råvara till den träbearbetande industrin. Jobbet har varit spännande och tagit mig runt om i världen. Den tid som har präglat både mig själv och min yrkesroll mest var de tolv år jag bodde i Kina. Det var fantastiskt att leva och verka i ett land i så stor förändring. 

Kina har en lång tradition av att använda trä i sina byggnader. Åtskilliga gamla tempel och palats är byggda med balkar och pelare som har sammanfogats med traditionell teknik. Bygg­naderna är ofta magnifika och jag förundras över hur de har kunnat byggas utan moderna hjälpmedel.

De fyra elementen är välkända men visste du att trä faktiskt är ett av de fem elementen i den kinesiska filosofin? De övriga är eld, jord, metall och vatten. Elementen kallas ibland också för de fem faserna som är beroende av varandra. Trä föder eld, eld skapar jord (vulkaner etc.), i jorden finns metall, metall leder vatten (rör) och vatten göder trä. Men de är inte bara beroende av
varandra, de kontrollerar också varandra. Trä separerar jord (trädens rötter), jord absorberar vatten, vatten släcker eld, eld smälter metall och metall klyver trä. Visst är det vackra tankar!

Under de senaste årtiondenas snabba industrialisering och urbanisering har dock träbyggande fört en tynande tillvaro i Kina. För att klara det stora inflödet av människor till städerna har man tvingats bygga högt och snabbt och man har då prioriterat andra byggmaterial. På senare år har vi dock, glädjande nog, kunnat se ett starkt ökande intresse från kinesiska myndigheter att återigen börja bygga i trä. Det moderna, industriella träbyggandet som utvecklats i Europa, inte minst i Sverige, bör också kunna passa bra på den kinesiska byggmarknaden. Svenskt Trä deltar aktivt via organisationen European Wood med kunskapsöverföring och inspiration till Kina. Hur lång tid det tar innan vi får ett mer omfattande träbyggande i Kina återstår att se men en sak kan vi vara helt säkra på: den grundläggande kärleken till det vackra och naturliga materialet trä finns även i det stora landet i öster.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration