»Arkitektoniska, miljövänliga och prisvärda boenden.«

Trä möter Hans Murman

Branschens blickar riktas mot ett av Sveriges mest spännande byggprojekt: Sandåkern i Umeå. Projektet uppmärksammas för sin träarkitektur men också för det samarbete som Murman arkitekter, Martinsons och Tyréns inlett. Företagen har bildat ett gemensamt aktiebolag och visar prov på ett nytt affärskoncept.

– Med våra olika kunskapsområden tänker vi på helheten genom hela processen. Vi vill ha en balans mellan design, teknik och tillverkning och kan erbjuda bra kvalitet utan att det springer iväg i pris, säger Hans Murman.

Ni har liknat ert affärskoncept med varumärket Apples, förklara!
– När man använder en produkt från Apple så förstår man direkt hur den ska användas. Man behöver aldrig fundera på »varför gjorde de så här«? Precis så ska det vara med våra hus i Sandåkern. Användarvänlighet och design ska vara kombinerade.

Beskriv husen!
– Vi har utformat varje lägenhet som en egen individ med ljusinsläpp från alla håll, villor på höjden skulle man kunna säga. Inte bara stommarna är i trä, utan även fasaderna. Det kommer att synas och kännas att husen är byggda i trä, både invändigt och utvändigt.

Vilka är förhoppningarna på framtiden?
– Vi vill ta det här konceptet, som vi nu utvecklar i Sandåkern, till fler platser. Vi märker redan en efterfrågan. Tillsammans har vi skapat ett affärskoncept som håller över tid.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration