Skogens roll för klimatet

Krönika av Pär Holmgren

UPPSALA Klimatfrågan diskuteras allt mer inför klimatmötet cop21 i Paris. Ibland handlar det om den globala uppvärmningen i sig, och eventuellt fortfarande även människans bidrag till denna. Mycket tyder på att vi just i år har passerat en grad celsius uppvärmning. För att lyckas med det politiska målet »tvågraderstaket«, som alla världens länder åtminstone på pappret är överens om, återstår allt mindre av den utsläppsbudget som FN:s klimatpanel beskriver i sin senaste rapport.

Med de löften om minskad klimatpåverkan, som världens länder nu lämnat till mötet i Paris, är den globala uppvärmningen i allra bästa fall på väg mot 2,7 grader. Det bygger då på att alla länder verkligen gör allt vad de lovar, och så har det inte alltid varit. När länderna samtidigt är överens om att vi måste hålla uppvärmningen under två grader förstår man att nästan inga länder är beredda att göra tillräckligt mycket.

De olika siffrorna och diskussionerna om dessa kan säkert uppfattas som ganska abstrakta av många människor, men de är viktiga. De berättar egentligen om vi ska kunna ha en fungerande civilisation eller inte i framtiden. I praktiken handlar klimatfrågan om att närmare 90 procent av den olja, kol och naturgas som vi skulle kunna utvinna i framtiden måste ligga kvar under marken. Tar vi upp den kommer vi även att elda upp den, och då får vi en uppvärmning på över två grader. Det måste vi undvika!

Utan fossil energi kommer vårt samhälle att bli än mer beroende av skogen än vad det är i dag. Om utsläppen från världens alla kolkraftverk ska försvinna lär det bli en ökad användning av biobränsle, och då främst från skogen. I framtiden ska träden inte bara räcka till byggmaterial, papper och biobränslen av olika slag. En del plaster byts ut mot biologiskt nedbrytbara ersättningsprodukter och även textilindustrin tittar allt mer på skogarna som råvarukälla.

Om världens länder inte lyckas komma överens om tillräckligt stora och snabba utsläppsminskningar blir det ännu viktigare att använda skogens träd på bästa möjliga sätt. Så länge skogen växer kan den binda kol från atmosfären, och därmed även ta hand om en del av utsläppen från den fossila energin. I teorin kan skogen bidra till en försvagning av växthus­effekten. Då gäller det att vårt samhälle ser till att kolet som träden har fångat in lagras och inte används till bränsle eller förbrukningsmaterial. Genom att använda trä som bygg­material kan vi binda kol i hundratals år.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration