Allt att vinna på att bygga i trä

Krönika av Anna Denell

Mänskligheten står inför många utmaningar och den största och mest akuta är tveklöst klimatfrågan. Löser vi inte den är det många av de andra som inte heller går att lösa. Därför behöver alla, individer såväl som företag och politiker, göra allt vi kan för att drastiskt minska våra utsläpp – så fort som möjligt. Om vi inte gör det är risken stor att vi inte lyckas begränsa uppvärmningen av jordens medeltemperatur till under två grader.

Så vad måste vi i bygg- och fastighetssektorn göra? Utmaningarna ser såklart lite olika ut från företag till företag. För oss, som både har en stor förvaltningsverksamhet och en relativt stor nyproduktion, handlar det givetvis om utsläpp kopplat till våra hyresgästers verksamhet samt energianvändningen i våra byggnader såväl som utsläppen från projektverksamheten och de byggmaterial vi använder där.

Under 2019 deltog vi i arbetet med att ta fram en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030. Som en konsekvens av det arbetet har vi därför tagit fram en egen färdplan för att samma årtal bli klimatneutrala i hela vår värdekedja. Det är en av anledningarna till att vi nu ser över om vi kan bygga fler hus av trä i stället för betong och stål, eftersom det skulle reducera koldioxidutsläppen från vår projektverksamhet betydligt. 

Vi har under några års tid prövat oss fram och gjort några påbyggnader och mindre delar av trä och under hösten har vi byggstartat vårt största trähusprojekt hittills, Magasin X i Uppsala, som just nu blir Sveriges största kontorshus byggt i trä. 

Men resan till vårt 13 000 kvadratmeter stora kontorshus i trä har inte varit helt spikrak. Självklart har vi dykt på utmaningar som stegljud, risken för eventuella fuktproblem, ökad brandrisk och kortare spännvidder. Men samtidigt har vi lärt oss att trä, utöver klimatfrågan, också kan ha andra vinster. Några exempel är kortare produktionstid, minskat antal transporter på grund av materialets låga vikt samt minskat byggavfall. 

Men, frågan är om inte den största möjlig­heten med trä ändå är kopplad till de människor som ska vistas inne i byggnaderna. Så här långt in i Magasin X-projektet kan vi konstatera att våra blivande hyresgäster till stor del valt huset på grund av att det byggs i trä och den känsla det ger. Vi tolkar det som att människor helt enkelt uppfattar inomhusmiljön i ett trähus som mer trivsam. Det gör att vi tror att vi kommer att ha lättare att hyra ut lokaler samt att behålla befintliga hyresgäster i våra trähus, vilket såklart på sikt leder till både högre driftnetton och fastighetsvärden.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration