Världen vill ha höga trähus

Krönika av Rune Abrahamsen

2013 stod den kanadensiske arkitekten Michael Green på scenen på en ted-konferens och deklarerade: »The race is on«. Han pratade om hur trä binder kol, om att allt fler flyttar till städerna och att vi måste använda förnybara material i framtidens byggnader för att det ska fungera. Kort sammanfattat sa han att vi måste bygga skyskrapor av trä.

Nu har det gått sex år, och under den tiden har det skett en otrolig utveckling. I Australien, Kanada, Österrike, Frankrike och Sverige har det byggts eller byggs hus som är cirka 50 meter eller högre. Dessutom finns det tiotals projekt som är skissade eller under planläggning. Nyligen beslutade den internationella skyskrapeorganisationen ctbuh att erkänna trä och skapade en kategori för »Tall Timber«.

Att bygga höga trähus är krävande. Det finns få referenser att förhålla sig till, man behöver överbevisa myndigheterna och försäkringsbranschen om att byggnaden blir säker. Kostnadsmässigt måste man vara någorlunda konkurrenskraftig. För att lyckas med det behöver vi en industri som tror på en framtid i trä och som har modet att genomföra nödvändig utveckling och produktionsutmaningar. Många viktiga frågor har lösts, men det finns fort-farande en hel del kvar att optimera för att kunna nå 100 meter.

Höga trähus behöver konstruktioner som kan hantera stora krafter. Det innebär block-limmat limträ och kl-trä i kraftiga dimensioner. I Moelven har vi stärkt vår kompetens genom det nu färdiga projektet Mjøstårnet. Nu klarar vi att producera stora limträelement med millimeterprecision och levererar dem direkt till byggarbetsplatsen utan provmontering!

Att bygga höga trähus är ett mål i sig självt, men minst lika viktigt är det att använda den erfarenhet som genereras till att förverkliga flera mellanstora träprojekt. Det finns trots allt flest av dessa byggnader på våra breddgrader. Med hänsyn till miljön bör vi företrädesvis bygga med lokalt producerat trä, och i Skandinavien har vi en industri som kan leverera.

De kommande åren kan vi förvänta oss en markant ökning av användandet av trä i mellan-stora och höga hus, icke desto mindre kommer de flesta projekt att ha en konstruktion av stål och betong. Det vore bra om byggbranschen och -industrin började tänka mer på hybrid-lösningar. Det är bra om till exempel stommen eller bjälklaget byggs av trä. Det skulle göra framtidens byggnation mer klimatsmart.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration