Hållbarhet börjar i det lokala

Krönika av Ola Malm

växjö Vår vision är att vara en nyckelspelare i en region som blir känd för spännande och hållbar arkitektur. Vi vill ta tillvara och renodla det småländska utan att förlora ett nationellt och internationellt perspektiv. 

Vi verkar i Växjö med den småländska skogen som regionens resurs och fond. Ett globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Byggindustrin står för mer än 50 procent av världens totala koldioxidutsläpp, således är det av stor betydelse vad arkitekter ritar och föreskriver. Det är en av flera orsaker till att vi under 25 år har försökt att få in mer trä i stommarna. Under de senaste åren har det i Växjö glädjande nog börjat resa sig flera höga hus med trästommar, något även lokala entreprenörer har börjat förorda.

Vi har länge velat fördjupa vår kunskap om hela byggprocessen. Att vara med och ta de tuffa ekonomiska besluten. Vilka detaljer väljer vi för att behålla projektets själ? Därför har vi valt att även bygga i egen regi, vara vår egen byggherre. Vi vill göra rediga, enkla och vackra hus. Hus som alla kan förstå och som är hållbara ur ett livscykelperspektiv. 

Tillsammans med ett annat företag har vi bildat fastighetsutvecklingsbolaget Arketyphus, med ambitionen att bygga hållbara bostäder. Vårt första projekt tillsammans är Torparlängan, 7 parhus som tillsammans blir 14 äganderätter. Bostäderna ska uppföras intill Södra Bergundasjön, ett stenkast från Växjö centrum på väg mot Linnéuniversitetet. 

Planlösningen är föränderlig och kan enkelt göras till två hushåll. Vi använder oss av naturmaterial i konstruktion och interiör, vilket ger ett bra inneklimat och en tydlig karaktär. Vi har prioriterat att bygga med stomme av KL-trä, en modern omtolkning av timmerhuset. Bjälklag och väggar utförs med synligt KL-trä. Fasad och ytter­tak bekläds med värmebehandlade askspån. 

Trä är för oss ett tidlöst material som talar till vårt ursprung och ger en omfamnande känsla. Trä doftar, det är behagligt att omge sig av, mjukt att ta i och det reducerar ljud.

För oss är trä ett naturligt byggmaterial och vi har en lång tradition av småskaligt trähusbyggande. Med ökat tekniskt kunnande ökar även möjligheten för de traditionella småländska småhustillverkarna att växla upp mot nya marknader och industriell trähusproduktion.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration