Framtidens affärsidé

Krönika av Ilija Batljan

Stockholm  Vår framtid påverkas av många skeenden. Ekonomiska kriser, sociala upplopp och krig har, och har haft, stora konsekvenser för världens utveckling och människors väl­befinnande. Det finns dock ett skeende som vi ännu inte upplevt de fulla konsekvenserna av, nämligen klimatfrågan. Enligt FN:s klimatpanel är översvämningar och stigande temperaturer bara början av de problem vi kommer se. Därför måste vi noga överväga vilka konsekvenser våra handlingar har för vårt klimat. 

På Rikshem satsar vi på att minska koldioxidutsläppen genom energibesparingar i fastighets­beståndet. Under 2013 och 2014 minskade vi våra koldioxidutsläpp med cirka 2 000 ton per år. Vi tar vår roll som nationell allmännytta på allvar, också genom att i dessa tider av stor bostadsbrist, påbörja omfattande nybyggnation av hyresrätter. Vi prioriterar industriellt bygg­ande i trä och i somras gjorde vi största beställningen av nybyggnation sedan miljonprogrammets dagar. Då tecknade vi avtal med Lindbäcks Bygg om byggnation av 2 500 lägenheter. Redan 18 juni började de första 370 lägenheterna att byggas i Uppsala. Rikshems order från Lindbäcks samt affären med Folkhem bidrar till lägre koldioxidutsläpp eftersom husen byggs i trä. Dessutom har Folkhem nyligen tecknat ett avtal med Martinsons. Det är viktigt för oss att bygga hållbart och långsiktigt både när det gäller miljö och ekonomi. Därför prioriterar vi samarbetet med industrin, arkitekter och konstruktörer.
Jag är övertygad om att människor i fram­tiden kommer att ställa ännu högre krav på sitt boende. Inte endast om fondväggen ska vara lila eller grå, balkong eller inte, utan också hur klimatet och vår miljö påverkas av byggprocessen och val av material. Faktum är att de som köper lägenheter i trähus upplever ett bättre inomhusklimat och större trivsel, än de som bor i betonghus. Därför tror jag att vi kommer att se en allt större andel nybyggnationer av trähus de kommande decennierna. Uppgiften om trivsel och inomhusklimat i trähus har jag stöd för i forskning.

Trähusresan har bara börjat och jag ser fram emot att Rikshem och Folkhem börjar bygga Sveriges största hus i trä, 22 våningar i Sundbyberg. Om inte annat för klimatets skull.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration